افق روشن
www.ofros.com

وضعیت فاجعه بارسلامت کودکان کار خیابانی


خبرگزاری هرانا                                                                                                    جمعه ١ مرداد ١٣٨٩

تحقیقی که توسط پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی دانشگاه بهشتی بر روی کودکان خیابانی انجام گرفته است، نشان می‌دهد که این کودکان از نظر سلامت جسمی و روانی، میزان سواد، مشکلات گفتاری، رشد عاطفی هیجانی و رشد اجتماعی وضعیت فاجعه‌باری دارند.
بنابراین تحقیق، ٧٣ درصد این كودكان به بیماریهای چشمی، ٦١ درصد به بیماریهای تنفسی،٦٤ درصد به بیماریهای قلبی، ٦٩ درصد به اختلالات شنوایی، ٨٢ درصد نیز به بیماریهای پوستی مبتلا هستند. از نظر رشد جسمی حرکتی بین ٦٠ تا ٨٤ درصد کودکان خیابانی با مشکلاتی مانند کم خونی کاهش قد و وزن بیمارهای مربوط به دهان چشم قلب گوارشی پوست و سوء تغذیه روبرو هستند .
به گزارش شهرزاد نیوز، ۵٦ درصد کودکان خیابانی بی سوادند و در مجموع ٨۶ درصد آنها فاقد هر گونه مهارت شغلی‌اند. بر اساس همین تحقیقات؛ كودكان كار، ضریب هوشی بالایی دارند و در صورت دستیابی به حداقل امكانات خدماتی و آموزشی، می‌توانند به مدارج بالای تحصیلی و شغلی دست یابند.
از نظر رشد ذهنی بین ۱۷ تا ۵۶ درصد آنان دارای مشکلاتی مانند بیسوادی مشکلات گفتاری کمبود توجه و تمرکز مشکلات یادگیری و کمبود شناخت محیط پیرامون خود هستند. بین ۵٠ تا ٨٩ درصد آنان از مشکلاتی مانند احساس کم ارزشی، بی قراری و ناآرامی انتقام‌جویی، بدبینی، افسردگی، ترس و ناامنی، بحران هویت و اضطراب رنج می‌برند.
هم چنین اغلب این کودکان مشکلاتی مانند پرخاشگری خشونت ناسازگاری سرقت سوءاستفاده جنسی تخریب تمایل به بزهکاری اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشکل در برقراری ارتباط مناسب با دیگران را دارا هستند.