افق روشن
www.ofros.com

تجمع كارگران مخابراتی راه دور، پنج سال

دوندگی برای دریافت حقوق و وضعیت نابسامان كارگران در پونل

ایلنا - ایران خبر                                                                                                  دوشنبه ٣ اسفند ۱٣٨٨


تجمع كارگران ITI برای دریافت مطالبات معوقه

به دنبال تاخیر ١٣ ماهه در پرداخت مطالبات كارگران كارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران، جمعی از كارگران این كارخانه در سه روز گذشته در مجاورت كارخانه و مقابل استانداری فارس تجمع كردند؛ این كارخانه ٦٠٠ كارگر دارد.
ایلنا: به دنبال تاخیر ١٣ ماهه در پرداخت مطالبات كارگران كارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران (ITI)، جمعی از كارگران این كارخانه در سه روز گذشته در مجاورت كارخانه و مقابل استانداری فارس تجمع كردند.
كارگران صنایع مخابراتی در گفتگو با ایلنا اعلام كردند كه برای دومین بار در ٢ روز گذشته مقابل استانداری فارس تجمع كرده‌اند. این كارگران گفتند كه سه روز پیش نیز با تجمع در محدوده جاده منتهی به محل كارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران، اعتراض خود را نسبت به پرداخت نشدن ١٣ ماه مطالبات معوقه اعلام كردند.
هم‌اكنون تعداد كارگران شاغل در این كارخانه با اجرای قوانین بازنشستگی به حدود٦٠٠ كارگر كاهش یافته است.
كارگران افروزدند: به منظور دریافت قطعی مطالبات خود به اجتماع‌های كارگری خود ادامه خواهند داد.
به گفته این كارگران، مقامات مسوول در استانداری در حالی خواهان بازگشت كارگران به كارخانه‌هستند كه هنوز هیچ راهكاری برای پرداخت مطالبات معوقه به نتیجه نرسیده است.

---------------------

پنج سال دوندگی برای دریافت حقوق از كارخانه ای كه ورشكست شده است

خبرنگار آژانس ایران خبر : كارخانه سازمایه بیش از پنج سال است كه اعلام ورشكستگی كرده است و حقوق كارگران را نداده است.
درمصاحبه با یكی از كارگران این كارخانه در این مورد توضیحات زیر را داد: كارخانه كه اعلام ورشكستگی كرد ما هم بیچاره شدیم. الان بیش ازپنج سال دوندگی وكارشكنی های به اصطلاح دادگاه پاكدشت ریل قانونی فروش كارخانه طی شده است ولی رییس دادگاه حسینی درهمین ایام گفت كه میخواهد به مرخصی برود و كار را ناتمام گذاشت.
یعنی بهتره بگویم كه وی خودش ازنفرات اصلی دركارشكنی علیه كارگران است و تا كنون كارشكنی كرده تاكارخانه به فروش نرودوكارگران به حق و حقوق خودشان نرسند.
الان باپافشاری كارگران ونمایندگان آنها قراراست ازچهارم اسفندماه كارخانه باقیمت تعاونی به مزایده گذاشته شود.اگرچه بیش ازنصف پول به عنوان بیمه برداشته میشودولی كارگران زحمتكش به باقیمانده پول راضی هستنداما به گفته یكی ازكارگران چشم اندازسنگ اندازی زیادی باز هم وجود دارد وتاوقتی پول به دستمان نرسد , امكان هرنوع بندوبست علیه كارگران وبه نفع صاحب كارخانه وجوددارد. ۳/۱۲/۱۳۸۸

---------------------

وضعیت نابسامان حقوق كارگران در كارخانه پونل

خبرنگار آژانس ایران خبر : یكی از كارگران كارخانه پونل درنزدیكی تهران گفت كه دوماه است حقوق ماه رانگرفته انددرصورتیكه الان سه شیفت كارمیكنندكارخانه درماه بیش از ٦٠-٧٠میلیون تومان درآمددارد.یكی ازمشكلات اصلی كارگران نگرفتن تراول چك ازچندین ماه قبل مانده است وتاكنون نداده اندودرنهایت عده ای ازكارگران شكایت كرده اندوقول دادند آن رادرماه اردیبهشت ٨٩ بدهند.دررابطه باعیدی هم هنوزمشخص نیست وممكن است تاآخرین لحظه نداده شودوتاكنون قولی نداده اندوكارگران بخاطراینكه بتوانندعیدی بگیرندچیزی نمی گویندتادست اندركاران شركت بهانه ای برای ندادن عیدی پیدانكنند. ۱/۱۲/۱۳۸۸