افق روشن
www.ofros.com

تجمع كارگران پیمانی پتروشیمی تبریز

و اخراج کارگران شهرداری و پالایشگاه آبادان


ایلنا - اینا                                                                                                         دوشنبه ٩ اسفند ١٣٨٩


كارگران پیمانی پتروشیمی تبریز تجمع كردند

ایلنا: در پی ممانعت مدیران مجتمع پتروشیمی تبریز از اجرای مصوبه هیات دولت در خصوص تبدیل وضعیت استخدام كارگران متخصص و فنی پیمانی به قراردادی، كارگران متخصص و پیمانی شاغل در این مجتمع تجمع كردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یكی از این كارگران مجتمع پتروشیمی تبریز گفت: نزدیك به ١٨٠٠ كارگر متخصص به صورت پیمانكاری در مجتمع پتروشیمی تبریز مشغول به كار هستند.
وی با بیان اینكه سابقه این كارگران به صورت متوسط ١٧ سال است، گفت: با توجه به مصوبه دولت مبنی به تبدیل وضعیت استخدامی تمامی صاحبان شاغل غیرحجمی و تخصصی پیمانی به قراردادی، انتظار داشتیم كه مسوولان پتروشیمی تبریز نیز این مصوبه را اجرا كنند.
این كارگر گفت: متاسفانه كارفرمای مجتمع تا این لحظه به بهانه اینكه دستور اجرای این مصوبه را باید وزیر نفت صادر كند نه تنها نسبت به اجرای دستور رئیس‌جمهور بی‌تفاوت بوده بلكه درصد تغییر شركت‌های پیمانكاری از ابتدای سال آینده نیز هستند.
وی گفت: به همین دلیل كارگران پیمانی پتروشیمی تبریز در سه روز گذشته در مقابل این شركت تجمع كرده‌اند.

-------------------------

٦٠ نفر از كارگران شهرداری آبادان در آستانه اخراج

آژانس ایران خبـــر: در آستانه عید و شروع سال جدید , بیش از ٦٠ نفر از پرسنل شهرداری آبادان در آستانه اخراج قرار دارند.
یکی ازکارگران شهرداری روز یکشنبه هشتم اسفند در این رابطه با نگرانی زیاد گفت :” ما حدود ٦٠ نفر هستیم که به ما گفته اند دیگر نیاز به کار شما نداریم , یعنی میخواهند اخراجمان کنند ”.

-------------------------

٣٠٠كارگر پالایشگاه آبادان در آستانه اخراج

آژانس ایران خبـــر: بنابه خبر دریافتی نزدیک به ٣٠٠ نفر از کارگران پالایشگاه آبادان در آستانه عید ,توسط شرکت های پیمانکاری در حال اخرا ج میباشند .