افق روشن
www.ofros.com

تجمع كاركنان تامین اجتماعی و تحصن و اعتراض رانندگان تاكسی در همدان


ایلنا - اینا                                                                                                   دوشنبه ١٦ فروردین ١٣٨٩


كاركنان تامین اجتماعی مقابل ستاد این سازمان تجمع می‌كنند

ایلنا: كاركنان سازمان تامین اجتماعی قصد دارند تا روز بیست یكم ماه جاری (شنبه هفته آینده) در اعتراض به عدم افزایش دستمزدهای خود در سال ٨٨ در مقابل ستاد مركزی این سازمان تجمع كنند.
جمعی از كاركنان سازمان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا اظهار داشتند: علاوه بر عدم افزایش دستمزد بخشی از بهره وری و كارانه امان نیز پرداخت نشده است.
آنان با بیان اینكه تجمع پیش از عید نوروز نتیجه‌ای نداشته است تصریح كردند: درحال حاضر كه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی زیر نظر وزیر رفاه كار می‌كند از آقای محصولی انتظارداریم كه حقوق قانونی ما را از مسوولان سازمان تامین اجتماعی مطالبه كند و مانع تضییع حقوق پرسنل این سازمان شود.

------------------

تحصن و اعتراض رانندگان تاكسی در همدان

آژانس ایران خبر : روز دوشنبه ١٦/١/٨٩ تعداد كثیری ازرانندگان تاكسی های شهر همدان در اعتراض به قیمت های سال جدید با تحصن و اعتراض در مقابل سازمان تاكسی رانی همدان اعتراض خود را ابراز داشتند . این اعتراض باعث شلوغ شدن خیابانها در ساعات ابتدایی روز شده و موجبات نگرانی و اعتراض مردم را نیز در بر داشته است . در سایر شهرستانهای این استان نظیر ملایر و نهاوند نیز چنین اعتراضاتی بر پا بوده است.
آژانس ایران خبر - ۱۶/۱/١٣٨٩