افق روشن
www.ofros.com

آزادی تمام كارگران بازداشت شدۀ لوله سازی خوزستان

خبرگزاری کار ایران                                                                                     شنبه ٩ آبان ۱٣٨٨


نماینده كارگران لوله سازی خوزستان اعلام كرد: آزادی تمام كارگران بازداشت شده

در جریان تجمع آرام هفته گذشته ٣٦ كارگر لوله سازی خوزستان بازداشت شده‌بودند كه پس از سپردن تعهد، همگی آزاد شدند؛پس از این ماجرا،حقوق بهمن‌ماه سال ٨٧ كارگران لوله‌سازی خوزستان پرداخت شد.
ایلنا: نماینده كارگران لوله سازی خوزستان با اعلام خبر آزادی تمامی بازداشتگان تجمع آرام هفته گذشته؛ گفت: در پی این تجع بخشی از مطالبات معوقه كارگران پرداخت شد.
یزدانی‌‏، نایب رئیس شورای اسلامی كار لوله‌سازی اهواز در گفتگو با ایلنا، گفت: در جریان تجمع آرام هفته گذشته ٣٦ كارگر لوله سازی خوزستان بازداشت شده‌بودند كه پس از سپردن تعهد، همگی آزاد شدند.
كارگران لوله سازی خوزستان از ٢ هفته پیش در اعتراض به پرداخت نشدن ١٣ ماه مطالبات معوقه هر روز بصورت آرام در شهر اهواز تجمع‌ می‌كردند كه دوشنبه گذشته این تجمع آرام به صحنه برخورد عوامل انتظامی با كارگران و بازداشت گروهی از آنها منجر شد.
به گفته این فعال كارگری پس از ماجرای روز دوشنبه، حقوق بهمن‌ماه سال ٨٧ كارگران لوله‌سازی خوزستان پرداخت شد.
وی افزود: پیش از این كارگران لوله سازی تنها بخشی از حقوق آذرماه این سال را بطور علی الحساب دریافت كرده بودند.
یزدانی هفته گذشته نیز در كمیته تامین استان به منظور پایان دادن به بحران پیش آمده در خصوص از سرگیری تولید و تامین نقدینگی اقداماتی شده‌بود.
این عضو شورای اسلامی كار لوله سازی خوزستان گفت: براین اساس شركتهای آب‌وفاضلاب ملزم شدند تا برای تامین لوله‌های مورد نیاز خود با این شركت قرارداد كار منعقد كنند؛ بستان‌كاری كه اقدام به توقیف اموال شركت كرده‌اند به مدت یك ماه شكایت خود را به تعویق بیندازند تا به این شركت وام پرداخت شود؛ دو برج از مطالبات معوقه كارگران از محل وام در نظر گرفته شده پرداخت شود.