افق روشن
www.ofros.com

بحران كارگر ی در كارخانه آزمایش تهران

خبرگزاری کار ایران                                                                                  پنجشنبه ٣ دی ۱٣٨٨


به دلیل حجم بدهی‌های معوقه و كمبود نقدینگی: نمی‌توانیم از بحران عبور كنیم

١۶٠ كارگر كارخانه آزمایش تهران به دلیل مشكلات مالی به جا مانده از زمان مدیران پیشین با مشكل تاخیر و دریافت تدریجی حقوق مواجه هستند؛ بدهی معوقه و نبود نقدینگی باعث شده تا نتوانیم از شرایط بحرانی عبور كنیم.
ایلنا: مسوول شورای اسلامی كار كارخانه آزمایش تهران، گفت: بدهی معوقه و نبود نقدینگی باعث شده تا نتوانیم از شرایط بحرانی عبور كنیم. اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: در حال حاضر ١۶٠ كارگر كارخانه آزمایش تهران به دلیل مشكلات مالی به جا مانده از زمان مدیران پیشین با مشكل تاخیر و دریافت تدریجی حقوق مواجه هستند.
وی افزود: به عنوان مثال ماه گذشته حقوق ماه گذشته با یك ماه تاخیر و در سه مرحله به كارگران پرداخت شد. این كارگر آزمایش تهران یادآور شد از سال ٨۴ به دنبال خصوصی‌سازی این كارخانه، مدیران متعددی برای سوءاستفاده در این واحد تولید مستقر شدند و با همكاری شورای اسلامی كار وقت باعث افزایش بدهی كارخانه و نارضایتی كارگران شدند. وی با بیان اینكه از چند ماه پیش با استقرار مدیریت جدید به این مسائل حاشیه پایان داده شد، گفت: در حال حاضر مشكل نبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه و پرداخت به موقع مطالبات كارگران است.
این كارگر مدعی شد اگر برای پرداخت بدهی‌ها مهلت داده شود یا وامی در اختیار كارخانه قرار گیرد یا محصولات كارخانه پیش‌فروش شود می‌توانیم به پایان یافتن وضع بحرانی امیدوار باشیم.