افق روشن
www.ofros.com

بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل مجلس تجمع كردند


خبرگزاری کار ایران                                                                                         چهارشنبه ١٢ آبان ١٣٨٩

با ادامه وضعیت موجود خواهان بركناری وزیر رفاه و مدیرعامل تامین اجتماعی هستیم زیرا وضعیت مثل گذشته است و شاید درآینده بدتر هم بشود.
ایلنا: جمعی از كارگران بازنشسته تامین اجتماعی دراعتراض به احتمال منفك شدن معاونت درمان از تامین اجتماعی و افزایش ٦ درصدی مستمری‌ها در این سازمان، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع كرده‌اند.
به‌گزارش خبرنگار ایلنا، این افراد گفتند: هرچند كه كمیسیون تلفیق مخالفت خود را با منفك شدن معاونت درمان از تامین اجتماعی اعلام كرده اما گویا برخی جریان‌ها قصد دارند این كار را انجام دهند.
یكی از بازنشستگان نیز با غیر قانونی دانستن افزایش ٦ درصدی مستمری‌ها برای سال ٨٩ گفت: دولت و هیچ مرجع دیگری حق ندارد قانون را زیر پا بگذارد چون ماده ٩٦قانون تامین اجتماعی برافزایش ١۵ درصدی مستمری‌ها در سال ٨٩ دلالت دارد.
وی تاكیدكرد: طبق قانون به هر میزان كه حقوق كارگران شاغل افزایش یابد، باید به همان میزان مستمری كارگران بازنشسته نیز افزایش یابد بنابراین افزایش ١۵ درصدی مستمری‌ها در سال ٨٩ حق بازنشستگان است.
یكی دیگر از بازنشستگان با انتقاد شدید از وزیر رفاه و مدیر عامل تامین اجتماعی گفت: از وقتی كه این آقایان آمده‌اند جز شعار چیزی نشنیده ایم و با ادامه وضعیت موجود خواهان بركناری وزیر رفاه و مدیرعامل تامین اجتماعی هستیم زیرا وضعیت مثل گذشته است و شاید درآینده بدتر هم بشود.