افق روشن
www.ofros.com

بازگشت به کاركارگران صنایع فلزی

با دریافت یک ماه دستمزد، هنوز ۵ ماه طلبکارند


خبرگزاری کار ایران                                                                                        دوشنبه ٢۴ خرداد ١٣٨٩

در ازای دریافت یك برج حقوق معوقه كارگران صورت گرفت؛

پایان اعتراض كارگران صنایع فلزی

اعتراض دسته‌جمعی ٢۵٠ كارگر كارخانه صنایع فلزی هفته گذشته پایان یافت؛ كارفرما یك برج حقوق معوقه را پرداخت كرد تا كارگران به كار خود بازگردند/ این كارگران هنوز پنج ماه حقوق طلب دارند.

ایلنا: پس از چند هفته اعتصاب، سرانجام كارگران كارخانه صنایع فلزی در ازای دریافت یك ماه حقوق و مزایای معوقه خود به كار خود بازگشتند. كارگران كارخانه صنایع فلزی در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: پس از آنكه كارگران حقوق مربوط به خرداد ماه سال گذشته خود را در هفته گذشته دریافت كردند؛ اعتصاب چند هفته‌ای در كارخانه صنایع فلزی پایان یافت.
پیشتر ٢۵٠ كارگر كارخانه صنایع فلزی ایران در اعتراض به دریافت نكردن ٦ ماه حقوق معوقه برای چند هفته اعتصاب كرده بودند. به ادعای كارگران ، كارفرمای این واحد تولیدی بخش خصوصی بابت حقوق و مزایای خرداد، تیر، بهمن و اسفند سال ٨٨ و نیز مطالبات فروردین و اردیبهشت سال جاری به آنها بدهكار است.
كارگران می‌گویند هرچند هنوز زمان پرداخت سایر مطالبات معوقه مشخص و قطعی نیست اما آنها از روی ناچاری ترجیح دادند تا در ازای دریافت یك برج از مطالبات معوقه به اعتراض چند هفته‌ای خود خاتمه دهند.
این كارگران همچنین گفتند به دلیل آنچه كه كمبود نقدینگی و بحران مالی عنوان می‌شود؛ پرداخت حق بیمه آنها برای مدتی به تاخیر افتاده و در نتیجه اسازمان تامین اجتماعی از تمدید دفترچه بیمه آنها خود داری می‌كند.
مجموعه صنایع فلزی در زمینه ساخت لوازم انواع اداری فلزی، اتاق پیش‌ساخته و پل‌ها و تاسیسات فلزی فعالیت دارد.