افق روشن
www.ofros.com

٢٨مورد از مفاد حمایتی قاون كار محو شد


خبرگزاری کار ایران                                                                                            دوشنبه ٦ تیرماه ١٣٩٠

ایلنا: عضو هیات مدیره كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان تهران درباره اصلاح قانون كارگفت: به شوراها و محورهای مربوطه دراستان تهران اعلام شده تا نظرات خود را در این باره به كانون ارسال كنند.
علی اكبر عیوضی درگفت‌و با خبرنگار ایلنا افزود: پیش نویسی از وزارت كار به ما رسیده است كه اسم آن را گذاشته‌اند اصلاحیه قانون‌كار اما ما هر چه نگاه كردیم جز تنگ شدن عرصه بركارگران چیزی ندیدی.
وی با تاكید بر اینكه فلسفه وجودی قانون كار حمایت از نیروی كار است، تصریح كرد: دراصلاحیه ای كه وزارت كار نوشته است ٢٨ بند از مفاد قانونی تغییرداده‌ و به عبارت بهتر تمامی مزایای كارگران در این ٢٨ مورد قطع شده است.
عضو هیات مدیره كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان تهران با بیان اینكه نقطه نظرات شوراهای اسلامی كار به وزارت كار ، كمیسیون اجتماعی و كمیسیون صنایع مجلس ارسال خواهد شد، گفت: از همه دلسوزان و فعالان كارگری و نمایندگان مجلس می خواهیم كه مانع تضییع حقوق كارگران شده وكاری كنند تا قانون كار خدشه دار نشود.
نماینده پیشین كارگران در شورای عالی حفاظت فنی تصریح كرد: آقایانی كه پیش نویس اصلاحیه قانون كار را نوشته‌اند با چه تفكری آن را نگاشتندمگر نه این است كه قانون كار قانونی حمایتی است.
عیوضی گفت: در پیش نویس اصلاحیه قانون كار مرخصی كارگران كم شده و به ٢٠ روزكاهش پیدا كرده است، تشكلات كارگری در اخراج كارگران هیچ كاره شده اند، مرخصی تشویقی برای فوت اقوام درجه یك كارگر حذف شده و افزایش ۴٠ درصدی مزد كارگران در نوبت كاری و شیفت كاری حذف شده است.
این مقام كارگری با هشدار به كارگران گفت: اگر از حقوق صنفی خود دفاع نكنید در آینده نزدیك تمامی قانون كار به مسلخ خواهد رفت.
عیوضی در پاسخ به این سوال كه چرا تشكلات كارگری در مقابل اصلاح یك طرفه قانون كار سكوت كرده اند،گفت: سكوتی دركار نیست در حال جمع بندی نظرات هستیم.