افق روشن
www.ofros.com

تنگ شدن عرصه بازار کار برای

زنان و افزایش ۴٠ درصدی نرخ بیکاری زنان


خبرگزاری کار ایران                                                                                          یکشنبه ٢٠ آذر ماه ١٣٩٠

عرصه بازار کار ايران برای زنان تنگ شده است

دکتر محمد حسین فرجاد گفت: به دلیل نگرش دولت نسبت به ورود زنان به بازار کار در حال حاضر عرصه بازار کار برای زنان ایرانی تنگ شده است.
اين آسیب شناس اجتماعي و استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا ضمن اشاره به افزایش نرخ بیکاری در بین زنان ایرانی یاد آور شد: به رغم اینکه سطح تحصیلات زنان ایرانی در مقایسه با سال های گذشته از رشد چشمگیری برخوردار بوده ولی ما هم اکنون شاهدیم که شرایط بازار کار ایران برای زنان در مقایسه با مردان از موقعیت مطلوبی برخوردار نیست.
او با بیان این که 50 درصد از نیروی کار دنیا را زنان تشکیل می دهند، خاطرنشان ساخت: در حال حاضر رشد اقتصادی و اجتماعی یکی از عوامل اصلی حضور زنان برای شرکت در فعالیت‌های اجتماعی است.
محمدحسين فرجاد خواستار برابری در روند پذیرش نیروی کار بین زنان و مردان شد و گفت:‌ با وجود این‌که زنان و مردان به طور مساوی متقاضی ورود به بازار کار هستند اما هم اکنون شاهدیم که در جوامع آسیایی ترجیح می دهند از نیروی کار مرد در بازار کار استفاده کنند.

---------------------

نرخ بیکاری زنان به ۴٠ درصد افزایش می‌یابد

نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال تغییر نگرش زنان به بازار کار را موجب افزایش نرخ بیکاری عنوان کرد و گفت: در صورت عدم تعادل در روند عرضه و تقاضای اشتغال، نرخ بیکاری در بین زنان به بالای ۴٠ درصد افزایش می‌یابد.
محمد عطاردیان در گفتگو با خبرنگار ایلنا با رد اظهارات مرکز آمار ایران در خصوص نرخ بیکاری ١١.١ درصد در ایام تابستان تصریح کرد: برآوردهای مرکز آمار ایران در خصوص اعلام نرخ بیکاری صحیح نیست.
به گفته او فردی که در هفته دو ساعت کار می کند را نمی توان شاغل محسوب کرد.
عطاردیان نرخ بیکاری را در کشور بیش از ٢۵ درصد اعلام کرد و گفت: به دلیل وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی و عدم پرداخت یارانه این واحدها نرخ بیکاری در ماه گذشته بیش از ٢۵ درصد برآورد می‌شود.
او از افزایش نرخ بیکاری در استان های سراسر کشور خبر داد و گفت: در صورت تداوم وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی نرخ بیکاری تا پایان سال جاری به بیش از ٣٠ درصد افزایش خواهد یافت.
عطاردیان یاد آور شد: نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی بیش از ٣۵ درصد است.