افق روشن
www.ofros.com

كاهش اضافه‌كاری كارگران هفت تپه

خبرگزاری کار ایران                                                                          چهارشنبه ٢۵ شهریور ۱٣٨٨


مدیریت اضافه‌كاری كارگران هفت تپه را كاهش داد

مدیریت هفت تپه به دلیل‌كمبود نقدینگی اضافه‌كاری كارگران این كارخانه را از ١٢٠ ساعت به ۴٠ ساعت كاهش یافت. به گزارش ایلنا، رضا رخشان از فعالان سندیكای شركت هفت تپه گفت: مدیریت بدون توجه به سخت و زیان‌آور بودن كاردر شركت هفت تپه اضافه‌كاری كارگران را كاهش داده‌است.
وی یادآور شد: به موجب قانون كار درحالی ساعت كار روزانه در مشاغل سخت و زیان‌آور به جای ٨ ساعت، ٦ ساعت است كه مدیریت هفت تپه بدون توجه به این موضوع از كارگران انتظار دارد كه روزهای عادی ٨ ساعت كار كنند و انتظار دریافت ٢ ساعت اضافه‌كاری را نداشته باشند. وی افزود: بر این مبنا كارگران هفت تپه بابت كار در روزهای شنبه تا چهارشنبه به طور ماهانه ٣٠ ساعت اضافه كاری ازكارفرما طلب كار هستند. رخشان یادآوری اینكه درروزهای‌عادی دیگر اضافه‌كاری مانند گذشته وجود ندارد گفت: كارفرما می‌گوید كه به هركارگر بابت كاردر روزهای تعطیل پنجشنبه و جمعه۴٠ ساعت اضافه‌كاری خواهد داد و این در حالی است كه به موجب قانون،كارگران بابت كار در این ایام ۴٨ ساعت اضافه‌كاری طلب كار هستند. این عضو سندیكای كارگران هفت تپه افزود: هركارگردر روز پنجشنبه و جمعه هر هفته به ترتیب ۴ و ٨ ساعت اضافه‌كاری می‌كند كه برآورد آن در طول یك ماه ۴٨ ساعت اضافه‌كاری می‌شود.
وی با یادآوری اینكه در گذشته‌كارگران بابت كار در ساعات اضافی درروزهای تعطیل١٣٠ ساعت اضافه‌كاری دریافت می‌كردند، گفت: هیچ‌كس انتظار مساعدت و توقع بی مورد را ندارد، كاراست، كارگران هم حاضرند برای تامین هزینه‌های خود اضافه‌كاری كنند.
وی افزود: صرف‌نظراز این مسائل كه تاكنون با سكوت شورای اسلامی كار مواجه شده است، اعضای این شورا تاكنون در خصوص به نتیجه رسیدن پیگیری‌هایی كه سندیكا در مورد بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل در ضریب ریالی‌كارگران انجام داده بود اقدامی نكرده‌اند. وی یادآور شد: از حدود ١۵ سال پیش تاكنون طرح طبقه‌بندی مشاغل در هفت تپه بازنگری نشده است.
وی همچنین از تامین نشدن آب مزروعی برای كشتزارهای نیشكر هفت تپه انتقاد كرد و گفت: مزارع نیشكر در حالی با بی‌آبی مواجه هستند كه مزارع اطراف همه روزه از طریق كانال‌های سد دز آبیاری می‌شوند.
این فعال كارگری همچنین از ادامه احضار كارگران این شركت به دستگاه‌های قضایی كه به اعتراض‌های سال گذشته مربوط می‌شود خبر داد و گفت: این در حالی است كه ما پیگیر حقوق صنفی خود بوده‌ایم.