افق روشن
www.ofros.com

اخراج ٢٠ هزار کارگر درعسلویه، وضع بازماندگان

كارگران پتروشیمی و اعتصاب کارگران مینی بوس تجریش


ایلنا - اینا -هرانا                                                                                            سه شنبه ١٩ مرداد ١٣٨٩


یك فعال كارگر: باید پاسخگوی بازماندگان كارگران كشته شده در پتروشیمی بود

وقتی در كوچكرین كارگاه‌های جوشكاری نكات ایمنی چك می‌شوند؛ مسوولان چگونه متوجه نشت گاز در بزرگترین مجتمع آمونیاك خاورمیانه نشدند/پرونده قربانیان انفجار اخیر پتروشمی به سرنوشت باب‌نیزو دچار نشود.
ایلنا: یك فعال كارگری می‌گوید: نباید اجازه داد كه روند رسیدگی به پرونده كشته شدگان انفجار اخیر مجتمع پتروشیمی پردیس به سرنوشت پرونده كارگران قربانی معدن بابت نیزوی كرمان دچار سرگردانی شود.
مازیار گیلانی نژاد در گفت وگو با خبرنگار گروه كارگری ایلنا با یادآوری اینكه این انفجار تنها یك هفته پس از راه اندازی رسمی مجتمع پتروشیمی پردیس عسلویه روی داده است؛ ‌گفت: این حادثه تاكنون ۵ خانواده را داغدار كرده است.
وی با بیان اینكه كارگران همواره قربانیان حوادث كار بوده هستندگفت: این درحالی است كه تشكلهای مستقل و مقتدر كارگری می‌توانند با اعزام فرستادگانی به كارخانه‌های مختلف به ویژه محیط‌های كار پرخطر و حادثه خیز ونظارت بر نحوه رعایت شدن نكات ایمنی و بهداشتی از بروز چنین فجایایی جلوگیری كنند.
وی با انتقاد از اینكه همواره پس ازوقوع چنین حوادثی در میان اخبار وگزارش‌ها اظهارنظرهایی در جهت متهم كردن و مقصر جلوه دادن كارگران قربانی مبنی به رعایت نكردن نكات ایمنی مطرح می‌شود؛ گفت: این در حالی است كه كارشناسان در بررسی حوادثی چون انفجار معدن باب نیزوی كرمان وكارخانجات اراك رعایت نشدن استانداردهای ایمنی از سوی بخش خصوصی را دلیل بروز چنین حوادثی دانسته است.
گیلانی نژاد با بیان اینكه قربانیان انفجار اخیر مجتمع پتروشیمی عسلویه همگی در صحت و سلامت جسمی به انجام وظیفه مشغول بوده اند؛ گفت: چطور مسوولان این مجتمع متوجه نشت گاز نشده بودند.
وی با بیان اینكه در ساده‌ترین و كوچك‌ترین كارگاه‌های صنعتی نیز پیش از جوشكاری از ایمن بودن محیط كار اطمینان حاصل می‌شودگفت: چطور در مجتمع پردیس كه از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد تولید‌كننده آمونیاك در خاورمیانه نامبرده می‌شود هیچ كس تا زمان انفجار از نشتی گاز مطلع نمی‌شود.
این فعال كارگری فلز و مكانیك با بیان اینكه مسببان حادثه اخیر باید هر چه زودتر مشخص شده و مسوولان نیز به وظایف و تعهدات خود در مقابل خانواده قربانیان عمل‌كنند؛ گفت: نباید اجازه دادكه سرنوشت قربانیان این حادثه نیز مانند قربانیان معدن باب نیزو در راهروه‌های مراجع قضایی دچار سرگردانی شود.

اعتصاب رانندگان مینی بوس خط آریا شهر تجریش

به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبـرروز یك شنبه ١٧ مرداد رانندگان مینی بوس آریاشهر تجریش به علت اعتراض به جایگزینی اتوبوس و خارج کردن آنها از خط و بیکار شدن آنها دست به اعتصاب زدند و هیچکدام مسافر سوار نکردند.

اخراج بیست و پنج هزار کارگر در عسلویه تایید شد

خبرگزاری هرانا - مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: خبر اخراج ۴٠ هزار کارگر از عسلویه به هیچ عنوان صحت ندارد و به هر خبرنگار و کسی که ثابت کند این تعداد کارگر از عسلویه اخراج شده، ۵ میلیون تومان جایزه می دهم.
به گزارش عصر ایران، موسی سوری افزود: در یک دوره زمانی کوتاه که پیک کار در عسلویه بسیار بالا بود تعداد کارگران در این منطقه به ٦٣ هزار نفر رسید که به طور طبیعی بعد از پایان پروژه ها این تعداد کاهش یافت. وی اظهار داشت: در حال حاضر ٣٨ هزار نفر در پارس جنوبی مشغول بکارند و با آغاز پروژه های جدید ٢٠ هزار نفر دیگر نیز مشغول بکار خواهند شد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان اینکه آینده ای روشن در انتظار عسلویه است، گفت: توجه ما به نیروهای بومی بوده و تمامی تلاشمان تحقق مصوبه ۵٠ درصد جذب نیروهای بومی در این منطقه است.