افق روشن
www.ofros.com

سومین هفته تحصن کارگران مخابرات، در افزایش

حقوق کارگران بازنشسته و عدم پرداخت دستمزد كارگران شكوفه


ایلنا - ایران کارگر                                                                                              یکشنبه ٢٢ آذر ١٣٨٩


افزایش حقوق کارگران بازنشسته منطبق با عدالت نیست

نایب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان آران وبیدگل با انتقاد ازعملی نشدن بند ٣٩ قانون بودجه سال ١٣٨٨ خواستار پرداخت مابه التفاوت مربوط به همسان‌سازی مستمری كارگران بازنشسته شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا ، وی با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران بازنشسته تامین اجتماعی در سالجاری به هیچ وجه برمبنای عدالت و وضعیت اقتصادی ومعیشتی آنها نبوده است خواستار پرداخت عیدی پایان سال مستمری بگیران طیق قانون کار جمهوری اسلامی شد.
وی ازقطع امتیازات و تسهیلاتی که قبلا سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان این سازمان می داد انتقاد کرد وافزود: دراین رابطه سازمان مبالغی به عنوان وام قرض الحسنه و کمک های زیارتی به کانونهای بازنشستگان درجهت خدمت و رفاه حال بازنشستگان پرداخت می کرد ولی متاسفانه این کمک ها دیگرطبق سنوات گذشته پرداخت نمی گردد.
نایب رئیس کانون کارگران بازنشستگان آران وبیدگل تعویض مدیریتهای پی درپی سازمان تامین اجتماعی را طی سالیان گذشته ازعوامل اصلی اجرا نشدن مصوبات مجلس درجهت منافع بازنشستگان وبوجود آمدن مشکلات بیشترکارگران بازنشسته تامین اجتماعی دانست و خواستارحفظ وصیانت ازسازمان تامین اجتماعی شد.
شهرستان آران وبیدگل بیش از١۵ هزار نفر بیمه شده اصلی دارد که در مجموع با افراد تحت تکفل بیش از ۵٠ هزار نفر بیمه سازمان تامین اجتماعی می باشند و تعداد بازنشستگان تحت پوشش این سازمان بیش از ٢ هزار نفربوده که از این تعداد بلغ بر ٣٠٠ نفر بازمانده ومابقی که ١٧٠٠ نفر می باشد بازنشسته سازمان تامین اجتماعی است

----------------------

تحصن کارگران شرکت مخابرات راه دور وارد سومین هفته خود شد

ایران کارگر: اکنون ماههااز تعطیلی شرکت آی تی آی شیراز میگذرد و کارگران این شرکت هر روز درمحل کار خود حاضر میشوند و امید دارند که خواسته آنها برای راه اندازی مجدد این شرکت مطابق وعده هایی که از بالاترین مقامات رتبه اول کشور تا مقامات استانی به کارگران داده اند عملی شود.
شرکت آی تی آی که همان مخابرات راه دور در استان فارس میباشد ومهمترین شرکت مخابراتی در نوع خود در خاورمیانه محسوب میشدتعداد ۶۰۰کارگر دارد.
یکی از کارگران روز یکشنبه ۸۹.۹.۲۱ به خبر نگارایران کارگر گفت که اکنون ۱۸ ماه هست که حقوق نگرفته ایم و از طرفی هم با اینکه درخواست و همچنین امکان و ظرفیت کار را داریم متاسفانه کار و پروژه ای برای شرکت وجود ندارد تا با در آمد آن بتوانیم مخارج زندگی خودمان را تامین کنیم . در اعتراض به همین وضعیت , از سه هفته قبل بین ۱۵ تا ۲۵ کارگربه رغم محدودیتها و مزاحمت های مختلف , بصورت روزانه در مقابل درب این شرکت متحصن میباشند و متاسفانه چشم اندازی هم برای حل مشکلات کارگران وجود ندارد.
لازم به یاد آوری است که کارگران معترض شیرازی درتاریخ ۸۹.۹.۹ روز یکشنبه , با حمل یک تابوتی که پارچه سیاه دور آن کشیده شده بود بصورت سمبلیک تشیع جنازه شرکت آی تی آی که زمانی ۱۴۰۰ کارگر داشت و در خاورمیانه حرف اول درنوع خود میزد را برگزار کردند که انتقاد و اعتراض کارگران به مقامات دولتی بود. همین گزارش حاکی است که تحصن کارگران کماکان ادامه دارد.

----------------------

كارگران شركت روغن نباتی شكوفه بابل بیش از

٨ ماه حقوق،عیدی و پاداش سال گذشته خود را دریافت نكرده اند

شركت روغن نباتی شكوفه بابل در گذشته ای نه چندان دور از واحدهای موفقی بود كه قبل از واگذاری به بخش خصوصی زیر نظر بانك تجارت شركت سرمایه گذاری وبنیاد فعالیت های چشمگیری داشت وعلاوه برایجاد ١٠٠شغل بصورت مستقیم این شركت توانسته بود بصورت غیر مستقیم برای چندین صد نفر ایجاد اشتغال نماید.
متاسفانه امروزاین كارخانه بدلیل سیاست های غلط خصوصی سازی وایراد مشكوك محیط زیست تعطیل گردیده وكارگران آن بیش از ٨ ماه است كه حقوق دریافت نكرده اند.
به گزارش ایلنا،نصراله دریابیگی دبیر اجرایی تشكیلات خانه كارگر مازندران طی گفتگویی با ایلنا در بابل درخصوص مشكلات كارخانه وكارگران این واحد تولیدی گفت:در ابتدای واگذاری این كارخانه به بخش خصوصی این شركت با داشتن نزدیك به ١٠٠ نفر به تولید مرغوب ترین روغن نباتی می پرداخت كه پس از واگذاری به بخش خصوصی بر اثر فشار كارفرما و بهانه های واهی ۶٣ نفر باز خریدویا آنهائیكه قراردادی بودند از كار بیكار شدند.
وی افزود: تعطیلی كارخانه شكوفه در حالی صورت می گیرد كه این كارخانه با ١٢٠٠ درصد افزایش تولید،سال گذشته ٢۴٠٠٠ تن روغن مایع و جامد تولید و به بازار مصرف عرضه كرده است و با تعطیلی خط تولید كارخانه، بیش از ٩٠ كارگر در ٣ شیفت كاری بیكار شده اند.
دریابیگی با اشاره به اینكه درحال حاضر با متوقف شدن خط تولید این كارخانه ٣٧ نفر از كارگران نجیب ومتدین آن بیش از ٨ ماه حقوق وعیدی پاداش سال گذشته خود را دریافت نكرده اند گفت:انتظار جامعه كارگری استان وكارگران این كارخانه توجه مسئولین شهرستانی ،نمایندگان مجلس وخصوصا استاندار مازندران وشورای شهر محترم شهر بابل با توجه به وجود تورم ومشكلات سخت وشدید معیشتی نسبت به كارگران مظلوم وخانواده های آنان است.
وی افزود: امروز كارگران شریف وولایت مدار این كارخانه قربانی كسانی قرارگرفته اند كه سابقه چندان خوبی در بنگاههای اقتصادی از آنها وجود ندارد.