افق روشن
www.ofros.com

كاركنان مس در شرایط جسمی مطلوبی نیستند


خبرگزاری کار ایران                                                                                              سه شنبه ١ تیر ١٣٨٩

در سالهای پس از جنگ خصوصی سازی بر منافع كاركنان مس ترجیح داده شد/ به دلیل آلوده بودن محیط كار در صنعت مس هزینه درمانی بازنشستگان بالاست/ افسردگی‌ زنان و تولد كودكان استشنائی از عوراض كار در مس است.
ایلنا: رئیس صندوق بازنشستگی شركت ملی صنایع مس ایران می‌گوید: به دلیل عوارض كار در معادن مس و سایر محیط‌های كار این شركت هزینه بازنشستگی با هزینه خدمات درمانی كاركنان بازنشسته صنایع مس برابر است.
عبدالرضا داوری در گفت وگو باخبرنگار ایلنا با بیان اینكه برای سال‌جاری حداقل مستمری كه به بازنشستگان و از كارافتادگان این صندوق بازنشستگی پرداخت می‌شود از مبلغ ۵١۴ هزار تومان در ماه كمتر نیست؛ گفت: به دلیل سخت و زیان آور بودن محیط‌های كار در صنعت مس، كاركنان این شركت در شرایط جسمی مطلوبی نیستند. وی تصریح كرد: شرایط كار در معادن و سایر صنایع زیر مجموعه شركت ملی مس طوری است كه آثار و عوارض جسمی و فیزیكی در كاركنان مس را دراز مدت مشاهده می‌شود وبه همین دلیل بیشتر كاركنان بازنشسته این شركت امروز نیاز خدمات درمانی هستند.
رئیس صندوق بازنشستگی شركت ملی صنایع مس یادآور شد: تنها در منطقه مس سرچشمه به دلیل عوارض ناشی از استخراج مس، ٧٠ درصد زنان ساكن در منطقه دچار افسردگی هستند و همچنین به دلیل واقع شدن محل اقامت كاركنان در نقاط مرتفع كودكانی كه متولد می‌شوند در نتیجه كمبود اكسیژن استثنایی هستند چنانچه هم اكنون٨٠ درصد جمعیت یك مدرسه استثنایی را تشكیل می‌دهند.
به گفته داوری كاركنان صنعت مس و اعضای خانواده‌اش آنها به دلیل انجام كارهای سخت و زیان آور و اقامت در محل‌های آلوده از نظر دستری به خدمات درمانی و بیمه‌ای نیازمند بیشترین توجه هستند.
با این حال وی مدعی شد كه در فاصله سال‌های پس از جنگ تا سال ٧٧ آن‌طور كه باید هیچگاه به كاركنان شركت صنایع ملی مس توجه نشده است و منابع و حقوق كارگران پس از سیاست‌های خصوصی‌سازی در اولویت‌های بعدی مسوولان وقت قرار داشته است و به دلیل همین سیاست ها میانگین سنوات و مستمری بازنشستگان كشوری تا مدت‌ها پایین‌تر از میانگین كشوری بوده است.
به گفته داوری با وجود این شرایط سخت كاری تعداد زیادی از كارگران شركت مس با پایه حقوقی بسیار پایین بازنشسته و حتی بازخرید شده‌اند به طوری كه مستمری آنها هیچگاه كفاف خارج زندگی و درمانی آنها را نداده است.
رئیس صندوق بازنشستگی شركت ملی صنایع مس گفت: تنها از سال ٧٧ به بعد با تغییر شرایط و نحوه بازنشستگی و وضع درآمدی كاركنان مس بهتر شده است. وی افزود: درراستای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق و دستمزد، دریافتی بازنشتگان مس بابت مستمری‌های سال ٨٨ به میزان ٦ هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان افزایش یافت كه با تمهیدات صورت گرفته تمامی این مطالبات در تیرماه پرداخت خواهد شد و دربحث پرداخت هزینه‌های درمانی و تایید اسناد پزشكی نیز این صندوق با شكرت ملی صنایع مس تعامل خوبی دارد.
داوری با یادآوری اینكه صندوق بازنشستگی شركت ملی صنایع مس در سال ٦٤ و در ادامه راه اندازی و بهره برداری از كارخانه مس سرچشمه فعالیت خود را آغاز كرد گفت: در حال حاضر این صندوق ماهانه مستمری حدود ٣ هزار كارگر بازنشسته را پرداخت می‌كند و انتظار می‌رود كه تا ۵ سال آینده این تعداد به ٦ هزار نفر افزایش پیدا كند. وی همچنین در خصوص وضعیت مالی صندوق بازنشستگی مس گفت: در حال حاضر مجموع دارایی‌ها ارزشی بالغ بر ۵٠٠ میلیارد تومان دارد و میزان گردش مالی صندوق به ٢ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
به گفته این مقام مسوول، صندوق بازنشستگی مس به دلیل ارتباطی كه با صنعت مس دارد در برخی پروژه‌های اقتصادی داخلی و خارجی مرتبط با استخراج و صنعت مس سرمایه‌گذاری‌هایی نیز انجام داده است.
وی همچینین در خصوص اسانامه جدید وزارت رفاه مبنی برادغام صندوق بازنشستگی مس با سازمان تامین اجتماعی در راستای تجمیع تمامی صندوق‌های بازنشستگی، گفت: در حال حاضر صندوق در وضع مطلوبی قرار دارد و از آنجا كه معتقدیم منظور قانون‌گذار یكسان شدن كیفیت و كمیت خدمات درمانی و بیمه‌ای صندوق‌های بیمه ای بوده است آماده هستیم تا در جهت رفاه حال بیمه شدگان صندوق، سطح خدمات خود را متناسب با سایر صندوق‌های بیمه كننده ارتقا دهیم.