افق روشن
www.ofros.com

کارگران لوح زرین ملایر پنج ماه است كه حقوق دریافت نكرده‌اند


خبرگزاری کار ایران                                                                                        سه شنبه ١٣ دی ماه ١٣٩٠

همدان: رئیس اداره کار شهرستان همدان گفت: شرکت لوح زرین ملایر دارای ۵۰ کارگر بوده که با تعدیل نیمی از این كارگران در حال حاضر دارای ۲۵ کارگر است که پنج ماه حقوق دریافت نكرده‌اند.
به گزارش ایلنا، مرتضی سلطان محمدی با بیان اینکه این مسئله به خاطر عدم مدیریت صحیح اتفاق افتاده است، افزود: این كارگران شش ماه حقوق دریافت نكرده بودند اما با پیگیری اداره کار حقوق یک ماه این کارگران پرداخت شده و مابقی نیز با مبلغ ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال حل خواهد شد. سلطان محمدی ابراز امیدواری كرد مشکل حقوق پرداخت نشده تا ماه آینده حل شود. گفتنی است شرکت لوح زرین ملایر در کیلومتر ۴ جاده ملایر-اراک قرار دارد.