افق روشن
www.ofros.com

تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران هفت تپه به یك ماه كاهش یافت

خبرگزاری کارایران                                                                                              یکشنبه ١٣ دی ۱٣٨٨

به گفته كارگران نیشكر هفت تپه در حال حاضر فاصله میان پرداخت مطالبات كارگران این كارخانه به یك ماه كاهش پیدا كرده است. رضا رخشان از كارگران و از اعضای سندیكای كارگری نیشكر هفت تپه، با بیان اینكه پیشتر مطالبات كارگران با سه تا چهار ماه تاخیر پرداخت می‌شد؛ گفت: می‌توان گفت كه وضعیت پرداخت مطالبات نسبت به سال گذشته بهتر شده‌است.
این فعال كارگری در مقایسه وضعیت كنونی با گذشته كارخانه نیشكر هفت تپه گفت: هم بهای شكر، حجم تولید و فروش كارخانه نسبت به سال قبل افزایش داشته است. به گفته رخشان در پی افزایش جهانی قیمت شكر، هم اكنون قیمت هركیلو شكرخام تولید شده نیشكر در بازار ٧۴٠ تومان فروخته می‌شود. وی یادآور شد كه در گذشته به دلیل وضع بحرانی صنعت شكر، بهای محصول كارخانه تا كیلویی ۴٠٠ تومان هم كاهش یافته بود.