افق روشن
www.ofros.com

كارگران پیمانی سیمان تهران روزمزد خواهند شد

خبرگزاری کار ایران                                                                            سه شنبه ٣ شهریور ۱٣٨٨

كارگران سیمان تهران می‌گویند در حالی كه با راه‌اندازی فاز جدید كارخانه، تولیدات و فروش روزانه این كارخانه نسبت به سال گذشته افزایش پیدا كرده است اما مدیریت به دلیل آن‌چه كه مشكلات مالی عنوان می‌شود؛ از بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل و اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد خودداری می‌كند.
به گزارش ایلنا، چند نفر از كارگران سیمان تهران صبح امروز در تماس تلفنی اعلام كردند كه مدیریت شركت به بهانه وضعیت نامساعد مالی حاضر به بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل كارخانه نیست. این كارگران یادآور شدند: این طرح آخرین بار در سال ٧٢ (١٦ سال پیش) بازنگری شده است. به موجب قانون كار، با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به كارگران بر اساس سابقه و تخصص مزایایی نقدی اضافه بر حقوق پایه پرداخت می‌شود.
این كارگران هم‌چنین از ایجاد مشكل در اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد در این كارخانه خبر دادند. به گفته یكی از كارگران با وجود آن‌كه قانون بازنشستگی نوسازی و بازسازی صنایع از چند سال پیش تاكنون در سیمان تهران اجرا شده است، اما مدیریت به تازگی شرایط جدیدی را برای بازنشسته شدن كارگران تعیین كرده است كه به موجب آن از یك‌سو كارگران داوطلب بازنشستگی باید خود مابه‌التفاوت سنوات سال‌های باقی‌مانده تا زمان بازنشستگی را پرداخت كنند و از سوی دیگر هیچ كارگر جدیدی به جای كارگران بازنشسته استخدام نخواهد شد.
به موجب قانون بازنشستگی نوسازی و بازسازی صنایع كه به قانون ٢۵ ساله‌ها معروف است؛ كارگرانی كه دارای ٢۵ سال سابقه پرداخت بیمه هستند می‌توانند پنج سال زودتر از موعد بازنشسته شود.
بر اساس این قانون كارفرما مكلف است بابت سال‌های باقیمانده تا پر شدن ٣٠ سال سابقه كار، سهم ٢٣ درصدی خود از حق بیمه كارگر را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت كند و به جای كارگر بازنشسته، كارگر جدید استخدام كند.
در خصوص اجرای قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور نیز كارگران سیمان تهران مدعی شدند كه در بررسی جدید كمیته بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور تنها ٢٧ درصد مشاغل كارخانه مشمول این قانون شده‌‌اند.
كارگران یادآور شدند: نتیجه بررسی‌های جدید كمیته بررسی مشاغل سخت و زیا‌نآور در حالی است كه پیش‌تر ٨٠ درصد مشاغل این كارخانه به لحاظ محیط كار، مشمول بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شود.
به موجب قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور، شاغلان مشاغلی كه به تشخیص هیات تعیین شده در قانون از نظر ماهیت و یا محیط كار سخت و زیان‌آور شناخته شوند، می‌توانند زودتر از موعد قانونی نسبت به بازنشسته شدن خود اقدام كنند. به موجب این قانون داشتن هر سال سابقه پرداخت حق بیمه سخت و زیان‌آور برای كارگران معادل یك سال و نیم پرداخت حق بیمه كارگری در محیط‌های عادی و غیرسخت و زیان‌آور است. یكی دیگر از كارگران سیمان تهران در تماس با ایلنا از احتمال تبدیل وضعیت كارگران پیمانی شركت به روزمزدی خبر داد و گفت: مدتی است كه به ما می‌گویند مدیریت قصد دارد به منظور كاهش هزینه‌ها، ازكارگران پیمانی به صورت روزمزد دعوت به همكاری كند.
هر چند فعالان كارگری معتقدند كه دراستخدام پیمانی اجحاف‌های بسیاری در پرداخت حقوق كارگران صورت می‌گیرد، اما به گفته همین فعالان مطابق قانون كار در كار روزمزدی هیچ تعهدی برای پرداخت حق بیمه كارگر از سوی كارفرما وجود ندارد.
به عقیده كارگران سیمان تهران، ناتوانی اعضای شورای اسلامی كار در چانه‌زنی‌های صنفی با كارفرما در به وجود آمدن وضعیت كنونی تاثیر به سزایی دارد.
با این حال، منصوری مسئول شورای اسلامی كار سیمان تهران در گفت‌وگوی تلفنی راجع به نگرانی‌های كارگران به ایلنا پاسخ داد. به گفته منصوری در بحث بازنگری در قانون طبقه‌بندی مشاغل به دلیل تعدیل نیروی انسانی كه در سال ٧٩ انجام شد، این طرح از سوی نمایندگان وقت كارفرما، كارگر و اداره كار تا سال ٨٩ (به مدت ١٠ سال) تمدید شده است و هنوز یك سال تا زمان فرار رسیدن بازنگری در طرح موجود فرصت باقی مانده است.
وی هم‌چنین در خصوص اجرای قوانین بازنشستگی نوسازی و بازسازی صنایع و سخت و زیان‌آور به وجود آمده است گفت: در حال حاضر به دلیل تغییر شرایط در اجرای قانون تغییراتی نسبت به گذشته ایجاد شده است كه قصد دارم از طریق اعتراض اشكال‌های پیش آمده را مرتفع كنیم.
مسئول شورای اسلامی كار سیمان تهران هم‌چنین در خصوص نگرانی كارگران سیمانی از تبدیل وضعیت قراردادهای كار به روزمزد مدعی شد كه این اقدام در راستای حذف هزینه‌های پیمانكار صورت گرفته است.
وی افزود: ممكن است در این تبدیل وضعیت اجحاف‌هایی در حقوق كارگران شود كه به مرور مرتفع خواهد شد. در كارخانه سیمان تهران كمتر از دو هزار كارگر به صورت قراردادی، پیمانی مشغول به كار هستند.