افق روشن
www.ofros.com

در اصفهان رخ داد: مرگ ٢ کارگر بر اثر ریزش زمین

خبرگزاری کار ایران                                                                                           چهارشنبه ١٦ دی ۱٣٨٨

دو کارگر پیمانکار پروژه آب و فاضلاب میدان عتیق اصفهان که در اثر ریزش خاک در قسمت‌هایی از این پروژه در زیر آوار باقی مانده بودند، علیرغم تلاش‌های صورت گرفته جان خود را از دست دادند.
ایلنا: دو کارگر پیمانکار پروژه آب و فاضلاب میدان عتیق اصفهان که در اثر ریزش خاک در قسمت هایی از این پروژه در زیر آوار باقی مانده بودند، علیرغم تلاش های صورت گرفته جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، روز گذشته قسمت هایی از خاک منطقه حفاری دچار ریزش شده بود و دو تن از کارگران در زیر آوار باقی مانده بودند که تلاش پرسنل آتش نشانی، شهرداری اصفهان و آبفای استان برای نجات جان این کارگران بی نتیجه ماند. شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در این زمینه توضیحات منتشر کرد.
در توضیحات شركت آب و فاضلاب استان اصفهان آمده است: كارگران این شركت زیر نظر پیمانكار و در راستای درخواست شهرداری اصفهان مبنی بر همكاری تمامی شركت‌های خدماتی برای جابجایی تمامی تأسیسات موجود در میدان عتیق مشغول جابجا كردن کلکتور اصلی هدایت فاضلاب بودند كه این اتفاق افتاد. به گفته شركت آب و فاضلاب استان اصفهان وجود لایه های شن در میان لایه های رسی و بافت خاص خاک این منطقه حفاری که ریزشی و از نوع آبرفت است در بروز این حادثه منجر به فوت كارگران پیمانکار دخیل بوده‌است.
پروژه میدان عتیق اصفهان که برخی آن را یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ملی تاریخ ایران می‌نامند، در یکی از میادین مهم اصفهان یعنی میدان عتیق که به «میدان کهنه» یا «سبز میدان» نیز شهرت دارد، در حال اجراست.