افق روشن
www.ofros.com

تجمع اعتراضی كارگران پیمانكاری برج میلاد و نساجی مازندران

خبرگزاری کار ایران                                                                                          یکشنبه ٢٣ اسفند ۱٣٨٨

كاركنان پیمانكاری برج میلاد تجمع كردند

به دنبال تجمع امروز مسوولان پروژه وعده دادند كه تا ۴٨ ساعت دیگر تكلیف مطالبات معوقه روشن خواهد شد.
جمعی‌ازكاركنان پیمانكاری برج میلاد(وابسته به شهرداری تهران) صبح امروزدراعتراض به پرداخت نشدن ۴ ماه مطالبات معوقه خود مقابل محوطه این برج تجمع‌كردند. این‌كارگران‌ درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا افزودندكه به دلیل تامین نشدن اعتبار‌های مالی از سوی شهرداری تهران نزدیك به ٢٠٠ نفرازكارگران از آذرماه تاكنون حقوق و مطالبات معوقه طلبكارهستند.
به‌گفته‌كارگران كه درسمت‌های مهندس. كارشناس، سرپرست و تكنیسین درپروژه برج میلاد مشغول به‌كار هستند پیش از این نیز تنها ٦٠ درصد حقوق ومطالبات ماههای مهرو آبان را دریافت‌كرده‌اند.
كارگران معترض برج میلاد با بیان اینكه تنها بابت دستمزدها، شهرداری باید ٢٠٠ میلیون تومان‌هزینه كند، افزودند: به دنبال تجمع امروز مسوولان پروژه وعده دادند كه تا ۴٨ ساعت دیگر تكلیف مطالبات معوقه روشن خواهد شد.
این كارگران مدعی شدندكه مشكلات كنونی از زمان افتتاح برج به وجودآمده است.

---------------------

كارگران نساجی مازندران مقابل دفتر مدیریت كارخانه تجمع کردند

علیرغم گذشت چندین ساعت از این تجمع اعتراض آمیز هیچ مقام استانی و شهرستانی در این مكان حضور نیافتند كه این موضوع موجب عصبانیت و اعتراض كارگران شده است كارگران نساجی مازندران بدلیل نگرفتن ۵ ماه حقوق معوقه خود و بلاتكلیفی نسبت به وضعیت امنیت شغلی و معیشت خود از صبح امروز دست از تولید كشیدند و در مقابل دفتر مدیریت این كارخانه تجمع نمودند.
به گزارش ایلنا از قائمشهر، كارخانه نساجی مازندران شامل ، كارخانجات گونی بافی ، نساجی شماره ٢ ، فایناس ، نساجی تلار می‌شود و كارگران آن بدلیل نگرفتن ۵ ماه حقوق معوقه خود و بلاتكلیفی وضعیت شغلی صبح امروز دست از تولید كشیدند و در مقابل دفتر مدیریت این كارخانه تجمع كردند.
تجمع كنندگان خواستار پاسخ گویی مسئولین به وضعیت نا مطلوب خود هستند اما تا این لحظه از طرف هیچ مقام مسوولی پاسخی به آنها داده نشده است.