افق روشن
www.ofros.com

كارگران نئوپان شموشك تجمع كردند


خبرگزاری کار ایران                                                                                             دوشنبه ١١ بهمن ١٣٨٩

٣٠٠ كارگر این كارخانه نئوپان شموشك بابت ٢٠ ماه حقوق و مزایای معوقه خود در مقابل ادراه كار تجمع كردند. ایلنا: دبیر اجرایی خانه كارگر گلستان از تجمع كارگران نئوپان شموشك در مقابل اداره كل كار و امور اجتماعی استان گلستان خبر می‌دهد.
هادی رضازاده در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ٣٠٠ كارگر این كارخانه نزدیك به ٢٠ ماه حقوق و مزایای معوقه طلبكار هستند. وی یادآور شد: این كارگران سه روز پیش نیز در مقابل استانداری گلستان نیز تجمع كرده بودند.