افق روشن
www.ofros.com

۴كارگر در معدن "راور" كرمان در اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند

خبرگزاری کار ایران                                                                                سه شنبه ١٧ آذر ۱٣٨٨

چهار نفر از كارگران معدن ۵٠٠ نفری هجتك از معادن ذغال‌سنگ كرمان شب گذشته در اثر گازگرفتگی ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی معدن هجتك راور كرمان جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این حادثه در حالی اتفاق می‌افتد كه هفته قبل نیز در معدن پابدانا كه نزدیك به هزار نفر كارگر در واحدهای مختلف آن مشغول به كارند دو نفر از كارگران كشته و مجروح شدند.
مسئولین دولتی نسبت به این رفع مشكلات موجود به ویژه تامین لوازم ایمنی و آموزش كارگران اقدام ننموده‌اند. این گزارش حاكی است خانواده‌ها و بازماندگان آنان علی‌رغم تجمع خانواده‌های آنان در محل دفتر ذغال‌سنگ یا دفاتر استانداری و اداره كار هنوز موفق به دریافت دیون خود نشده‌اند.
مسئولان آخرین بار قول قطعی داده بودند تا آبان ماه گذشته مطالبات آنان را پرداخت نمایند ولی متاسفانه هنوز خانواده‌ها به خانه كارگر مراجعه و اظهار می‌دارند موفق به دریافت حقوق خود نشده‌اند.