افق روشن
www.ofros.com

طفره تامین اجتماعی از پرداخت مستمری بازنشستگان صنایع مخابراتی


خبرگزاری کار ایران                                                                                              یکشنبه ٧ آذر ١٣٨٩

کارگران کارخانه صنایع مخاراتی راه دور ایران می گویند: به دلیل پرداخت نشدن مطالبات معوقه سازمان تامین اجتماعی، این سازمان از برقراری مستمری کارگرانی که در تابستان بازنشسته شدند خودداری می‌کند.
کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران (ITI) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفتند: حداقل مستمری ۶٠ کارگری که در قالب اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور از تابستان سال جاری بازنشسته شده‌اند توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی شود.
به گفته این کارگران، سازمان تامین اجتماعی به دلیل افزایش مطالبات معوقه خود از برقراری مستمری کارگران بازنشسته خود داری کرده است.
این درحالی است که کارگران (ITI) می گویند: حداقل در١٧ ماه گذشته کارفرما بابت دستمزد و سنوات خدمت تمامی کارگران شاغل و بازنشسته به ٧٠٠ کارگر این کارخانه بدهکار است. کارگران صنایع مخابراتی راه دور ایران یادآور شدند در حال حاضر مستمری تمام کارگرانی که تا پیش از تابستان سال جاری بازنشسته شده اند توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود و این کارگران تنها بابت سنوات پایان خدمت از کارفرما طلبکار هستند.
در همین رابطه روز گذشته نیز کارگران صنایع مخابراتی راه دور ایران بابت ١٧ ماه مطالبات معوقه خودر در مقابل این واحد تولیدی تجمع کردند. کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران که در سالهای نخستین دهه ٨٠ به بخش خصوصی واگذار شد در نتیجه مدیریت ناردست بخش خصوصی به یکی از واحدهای تولیدی بحرا ن زده استان فارس تبدیل شده است.
در سالهای گذشته دولت برای ÷ایان دادن به بحران پیش مده مدیرت این کارخانه رابرعهده گرفت و حتی رئیس جمهور در سفرهای متعد خود به استان فارس در ارتباط با این کارخانه دستوراتی را صادر کرد.
پرداخت بخشی از مطالبات معوقه کارگران از طریق اعطای تسیلات مالی و واگذاری سفارش تولید به کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران که از واحدهای موفق در پروژه کارت سوخت بوده است از جمله مصوبات اسانی دولت در سفر به استان فارس بود.
با این حال کارگران صنایع مخابراتی راه دور ایران می گویدن مسوولان تاکنون موفق به اجرای تمامی مصوبات هیات دولت نشده‌اند.