افق روشن
www.ofros.com

تاخیر در پرداخت مطالبات و تعطیلی کارخانجات پارس الکتریک


خبرگزاری کار ایران                                                                                      چهارشنبه ٢٧ بهمن ١٣٨٩

تاخیر در پرداخت مطالبات ‌كارگران

دبیراجرایی‌خانه‌كارگراستان تهران می‌گوید: ركود شرایط اقتصادی باعث تاخیر در پرداخت مطالبات‌كارگران شده‌است. اسماعیل حق‌پرستی درگفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت: بخش قابل توجهی از تاخیر در پرداخت مطالبات كارگران به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی به وجود آمده برای بنگاه‌های داخلی است.
این فعال كارگری گفت: درحال حاضر اشكال تراشی‌های بازرگانان خارجی درارسال مواد اولیه مورد نیازكارخانجات داخلی باعث ایجاد شرایط ركود و توقف نسبی خطوط تولیدكارخانه‌ها شده است.
وی افزود: در نتیجه این وضع كارخانه‌ها بیش از پیش با مشكل تامین مواد اولیه مواجه شده‌اندكه در نتیجه‌كارگران مطالبات خود را با تاخیر دریافت می‌كنند. حق‌پرستی از دولت خواست تا با تامین مواد اولیه تولیدكنندگان مانع از تاخیر در مطالبات كارگران شود.

---------------------

كارخانجات پارس الكتریك تعطیل شد

كارخانجات پارس الكتریك وابسته به شركت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) از حدود ۴ ماه پیش تاكنون با داشتن بیش از ٣٠٠ كارگر رسمی درتعطیلی به سر می‌برد. به‌گزارش‌خبرنگار ایلنا،كارخانجات پارس الكتریك وابسته به هلدینگ صنایع عمومی شستاست(زیرمجموعه وزارت رفاه)‌ كه حسن غیوری زاده مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره این هلدینگ است و در حال حاضرآقای معتمد رضایی مدیرعامل‌كارخانجات پارس الكتریك است و نكته دیگر این‌كه مجید متقی‌فر از اعضای هیات مدیره هلدینگ صنایع عمومی شستا واز نزدیكان محصولی است كه مدیركل بازرسی وزارت رفاه و عضو هیات مدیره چندین شركت است.
تعطیلی‌كارخانجات پارس‌الكتریك با دستورمعتمد رضایی و با هماهنگی مدیرعامل هلدینگ عمومی شركت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بوده است. بهروز مرادی، محمدرضا ایمانی و علیرضا ابراهیمی ‌از دیگراعضای هیات مدیره هلدینگ صنایع عمومی شستا هستند.
غیوری زاده و معتمدرضایی سابقه دوستی با یكدیگر دارند به طوری كه در زمان اشتغال معتمدرضایی دربنیاد مستضعفان ،غیوری زاده از مدیران زیر دست معتمد رضایی بوده ‌است اما در‌حال حاضر معتمد رضایی خود از مدیران زیرمجموعه غیوری‌زاده به شمار می‌رود. ازسوابق معتمد رضایی می‌توان به مدیرعاملی شركت آزمایش اشاره كردكه تا آن هنگام شركت دولتی بود اما در زمان وی شركت آزمایش به بخش خصوصی واگذار و بعداز آن هم تعطیل شد. شواهد حاكی است كه حقوق كاركنان كارخانجات پارس الكتریك از سودفروش ملك ۵٠ میلیارد تومانی این شركت كه دربانك می‌باشد پرداخت می‌شود و احتمال این كه مسولان كارخانجات پارس الكتریك با هماهنگی مدیران شستا(زیر مجموعه وزارت رفاه) اقدام به فروش كارخاجات پارس الكتریك كنند زیاد است. به گونه‌ای كه درحال حاضرحتی بخشی از دستگاه‌های خطوط تولید این واحد تولیدی به فروش رفته است. ٢ نكته مهم درتعطیلی كارخانجات پارس الكتریك حائز اهمیت است. یكی این كه مگر مسولان این واحد تولیدی و محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی به عنوان بالاترین مقام مسول در این بخشی از اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها بی‌خبرهستند و آیا نمی‌دانند كه شرایط فعلی با شرایط گذشته متفاوت است. نكته دوم حائز اهمیت وجود حدود ٨ میلیارد تومان مواد اولیه دركارخانجات پارس الكتریك است كه می‌توان با آن یكسال تولید داشت و بعد این كه چرا مسولان وزارت رفاه در این باره هیچ اطلاع رسانی نكرده‌اند.
ازسویی دیگر اطلاعات خبرنگارایلنا حاكی است كه احتمال تعطیلی شركت لوازم خانگی پارس كه از زیر مجموعه های هلدینگ صنایع عمومی شستا(زیرمجموعه وزارت رفاه) هم وجود دارد. در این واحد حدود ٩٠٠ كارگر اشتغال دارند و این درحالی است كه لوازم خانگی پارس در سال‌گذشته به عنوان واحد نمونه صنعتی‌كشور انتخاب و حتی لوح تقدیری هم از رییس جمهوردریافت كرده است. البته این واحد تولیدی در چند سال اخیر سودده هم بوده‌است.
معتمدرضایی درحال حاضر مدیرعامل پارس الكتریك و رئیس هیات مدیره لوازم خانگی پارس است و این‌كه آیا در جاهایی دیگری نیزاشتغال دارد یا خیر اطلاعی دردسترس نیست.

---------------------

کارگران قند یاسوج حقوق معوقه طلب دارند

علی رضا جنتی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: نزدیک به ٢٠٠ نفر در این کارخانه خصوصی که مدتی است دولت مسولیت اداره موقت را آن بر عهده دارد مشغول به کار هستند.
وی بایادآوری اینکه مطالبات معوقه کارگران مربوط به عملکرد مدیران خصوصی است، گفت: هرچند در حال حاضر مدیریت موقت دولتی حقوق ماهانه کارگران را با پرداخت می کند ما هنوز هیچ اقدامی در خصوص پرداخت مطالبات معوقه گذشته انجام نشده است.
به‌گفته دبیر اجرایی خانه کارگر یاسوج تاکنون بخشی از کارگران کارخانه قند یاسوج از طریق طرح شکایت نسبت به دریافت مطالبات معوقه خود اقدام کرده اند. وی با یاد آوری اینک مطالبات معوقه مر بوط به نیمه دوم سال ٨٢ تا نیمه اول سال ٨۴ است از دولت خواست تا نسبت به بازپرداخت آن به کارگران اقدام قاطع انجام دهد.

---------------------

بخشی از مطالبات معوقه كارگران I.T.I پرداخت شد

کارگران‌کارخانه I.T.I که از زمان واگذاری این واحد تولیدی به بخش خصوصی دچار بحران شده‌اند مدعی هستند که حداقل بابت ١٧ ماه حقوق و مزایا از کارفرما طلبکار هستند. ایلنا: کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران (I.T.I) از پرداخت شدن بخشی از مطالبات معوقه خود در هفته گذشته خبر می دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران ITI می گویند: در پی مراجعه نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار این کارخانه به وزارت صنایع و معادن برای اجرای مصوبات سفرهای استانی هیات دولت، سرانجام بخشی از مطالبات معوقه این کارگرا پرداخت شد.
بر این اساس گفته می شود که به هر کارگر I.T.I بابت مطالبات معوقه مبلغ یک میلیون تومان بصورت علی الحساب پرداخت شده است و قرار است تا پایان سال جاری یک میلیون تومان دیگر نیز به آنها پرداخت شود.
کارگران کارخانه I.T.I که از زمان واگذاری این واحد تولیدی به بخش خصوصی دچار بحران شده اند مدعی هستند که حداقل بابت ١٧ ماه حقوق و مزایا از کارفرما طلبکار هستند. این کارگران می گویند: دولت در سالهای اخیر از اختیارات قانونی برای اداره موقت کارخانه استفاده کرده است و هم اکنون کارخانه زیر نظر هیات دولتی حمایت از صنایع اداره می شود.