افق روشن
www.ofros.com

تعرض به حقوق كارگران همچنان ادامه دارد

خبرگزاری کار ایران                                                                                  شنبه ٣٠ آبان ۱٣٨٨

دبیر اجرایی خانه‌كارگر استان خوزستان گفت: كارگران استان خوستان پس از ما‌ه‌ها بی‌حقوقی برای در پیگیری مطالبت قانونی خود دست‌ از كار می‌كشند اما با قوه قهریه با آنها برخورد می‌شود.
به گزراش ایلنا، آقایار حسینی در مراسم بزگرداشت سالروز تصویب قانون كار گفت: این نادیده گرفته شدن كرامت‌ و ارزش‌های انسانی در برخورد با كارگران معترض درحالی است كه كارگران سایر كشورهای جهان برای پیگیری مطالبات صنفی خود از داشتن حق قانونی اعتصاب برخوردار هستند. وی افزود: اكنون سالهاست كه حقوق حقه كارگران و قانون كار جمهوری اسلامی ایران به بهانه های واهی مورد تعرض است چنانچه هر مشكل كوچكی به قانون كار نسبت داده می شود
این فعال كارگری یادآور شد: زمانی قانون كار را كه به واسطه ی رواج قرارداد های موقت كار و مشاغل پیمانكاری كوچك و كم اهمیت شد و زمانی هم زمانی آمدند كارگاه های زیر پنج نفر و١٠نفر را به بهانه ی اشتغال از قانون كار و تامین اجتماعی معاف كردند اما در عمل به خیل بیكاران اضافه شد. حسینی گفت: امروز هم درظاهری دلسوزانه قصد دارند تا در قالب تغییر قانون فعلی كار را یكطرفه اصلاح كنند. دبیر اجرایی خانه كارگر خوزستان تصریح كرد: این درحالی‌است كه به واسطه سیاست‌های غلط و سوء مدیریت كارخانه های بسیاری در همین استان دچار بحران‌های كارگری شده اند.
در این مراسم آقای شریف حسینی و عضو كمیسیون صنایع مجلس نیز گفت: قانون كار فعلی با تمام اشكالات باید حمایت شود و اگر نیز قرار باشد اصلاحی در قانون كار انجام شود باید به حمایت از كارگران باشد
وی اظهار داشت پیشتر كه واحد های صنعتی تابع مالكیت دولتی بودند قانون كار به صورت كامل اجرا نمی شود و اكنون كه به سمت خصوصی سازی می رویم و بیشتر واحد ها خصوصی شده اند باید از قانون كار حمایت كرد.
وی همچنین در خصوص طرح هدفمند كردن یارانه ها نیز اظهار داشتند كه این طرح نیز به صورت كلی خوب است ولی در جزئیات اشكالاتی دارد. وی در ادامه اظهار داشتند با توجه به اینكه ۴٣% از فولاد كشور در استان خوزستان می باشد لذا لازم است كه یك بیمارستان صنعتی نیز در خوزستان تاسسیس شود.