افق روشن
www.ofros.com

"بیکاری کارگران ذوب فلزخرم دره و طلبکاری كارگران درخشان و "آقا و ریس‌كار


خبرگزاری کار ایران                                                                                             سه شنبه ٣٠ آذر ١٣٨٩

ذوب فلزات خرم دره تعطیل شد

دبیر اجرایی خانه كارگر خرم دره با اشاره به اینكه بسیاری از كارگران ذوب فلزات خرم دره مشمول دریافت بیمه بیكاری نیستند، گفت: علت این مهم تغییر مكرر كارگران از سوی مدیریت این واحد است.
ایلنا: دبیر اجرایی خانه كارگر خرم دره گفت: كارخانه ذوب فلزات خرم دره با حدود ٢٠٠ كارگر تعطیل شده است.
كاظم خلجی درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینكه ذوب فلزات متعلق به بخش خصوصی است افزود: این واحد حدود ١٠ سال سابقه فعالیت داشت.
وی گرانی مواد اولیه را علت اصلی تعطیلی این واحد ذوب فلزات دانست و تصریح كرد: این واحد درگذشته نیز چندین مورد تعطیل و مجددا بازگشایی شده بود.
دبیر اجرایی خانه كارگر خرم دره با اشاره به اینكه بسیاری از كارگران ذوب فلزات خرم دره مشمول دریافت بیمه بیكاری نیستند، گفت: علت این مهم تغییر مكرر كارگران از سوی مدیریت این واحد است.

--------------------

كارگران «درخشان» و «آقا و ریس‌كار» حقوق طلبكارند

كارخانه‌ها و كارگاه‌های نساجی بیشتر واحدهای صنعتی استان یزد را شامل می‌شوند/ اكثر این كارخانه‌ها مانند «آقا و ریس‌كار» و «درخشان» در سالهای گذشته درچار مشكل شده‌اند و به كارگران و سازمان‌های مختلف بدهكار هستند.
ایلنا: دبیر اجرایی خانه‌كرگر یزد می‌گوید: مشكلات اقتصادی باعث تعطیلی یا كاهش تولید در واحدهای نساجی استان یزد شده‌‌است. علی دهقانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: بیشتر واحدهای تولیدی در استان یزد را كارخانه‌های نساجی تشكیل می‌دهند كه بیشتر این واحدها نیز یا تعطیل شده و یا به دلیل كاهش تولید در پرداخت حقوق كارگران باقیمانده خود دچار مشكل هستند.
دهقانی گفت: بیشتر كارخانه‌های نساجی علاوه بر حقوق كاركنان خود بابت حق بیمه، آب، برق، سوخت و سایر امكانات و خدمات به ارگان‌های مختلف بدهكار هستند. وی افزود: به عنوان نمونه نساجی «آقا و ریس كار» پس از تعدیل‌های فراوان هم اكنون تعطیل شده و كارگران باقیمانده آن برای دریافت مطالبات خود و بازنشستگی در ادارات كار و تامین اجتماعی سرگردان هستند.
دبیر اجرایی خانه كارگر یزد یادآور شد: زمانی در این واحد تولیدی بیش از ٢٠٠ كارگر مشغول به كار بودند كه این تعداد در نهایت به ١۵ نفر كاهش یافته بود. وی همچنین از كارخانه نساجی درخشان به عنوان یكی دیگر از واحدهای نساجی بحران‌زده استان یزد یادكرد و گفت: این كارخانه از چند سال پیش بابت مزد و سایر مطالبات خود به كارگرانش بدهكار است.
وی افزود: كارگرا این واحدها در تمامی این سالها با دریافت مبالغ جزئی، مطلبات خود را هر ماهه بصورت علی الحساب دریافت می‌كنند.