افق روشن
www.ofros.com

وضعیت كارگران؛ ساختمانی، بازنشسته قند دزفول و افت تولید در قند اصفهان


ایران خبر - اشتراک                                                                                         شنبه ٢١ فروردین ١٣٨٩


وضعیت كارگران ساختمانی در شركتهای بساز بفروش در كرج

سوء تغذیه در كارگران ساختمانی كه ناشی از در آمد پائین و بیكاری است، باعث لاغری مفرط، بیماریهای مزمن، فراموش كاری ، افسردگی و سكته های ناقص زود رس در كارگران می باشد.علی رغم این موضوع و پایین بودن درآمد كارگران ساختمانی ، طی هفته گذشته موارد مراجعه فارغ التحصیلان بیكار به دفترشركت پیمانكاری برای در خواست كار گری به همراه كارگران افغا نی كه در شركت مشغول كار بوده اند چند مورد بوده است. فارغ التحصیلان دانشگاه به ناچار به این شركت مراجعه میكنند و برای گذران زندگی خواهان كاردر بدترین شرایط میشوند.

--------------------

افت جدی در تولیدات كارخانه قند اصفهان

یكی از فعالین كارگری در مورد كارخانه قند اصفهان به خبرنگار آژانس ا یران خبر گفت : این كارخانه تا سال ٨۵ با ظرفیت حدود ١٠٠٠ كارگر ، كار تولیدی داشته اما از این سال به بعد به دلیل سیاست های ضدكارگری وضد ملی كارگزاران دولت احمدی نژاد ، تولیدات این كارخانه افت جدی داشته است ، علل پایه ای این افت تولید عبارتند از: ١- واردات بی رویه شكر
٢- بحرانهای اقتصادی
٣ - ركود اقتصادی در صنایع قند كشور
۴- كاهش در آمدها ( این كاهش باعث شده كه كه تعداد ۵٠٠ كارگر قراردادی از سال ٨۵ تا پایان سال ٨٨ اخراج بشوند وآمار فعلی كارگران كارخانه حدود ۴۵٠ نفر بشود.
این فعال كارگری در واكنش به اراجیف اولیاء علی بیگی ، نایب رئیس شورای عالی اسلامی كار كه اخیرا گفته است كه كارگران از میزان حقوق پایه ٣٠٠٠٠٠ تومان راضی هستند ، گفت :مطلقا چنین حرفی درست نیست ، درشرایطی كه فقط حدود ١۵ درصد در سال ٨٨ به حقوق كارگران اضافه شده ، فشار فوق العاده ای بر روی كارگران به لحاظ معیشتی وجود داردوهیچكس راضی نیست.

--------------------

وضعیت كارگران بازنشسته كارخانه قند دزفول

كارگران باز نشسته كارخانه قند دزفول كه از دو و نیم سال قبل تعطیل شده است، همچنان حقوق خودشان را دریافت نكرده اند. یكی كارگران بازنشسته در این زمینه می گوید: بعد از بازنشست شدن تا بحال به حق و حقوق مان نرسیده ایم. من حدود ٢٨-٢٧ میلیون طلب دارم ،كه تا كنون پرداخت نشده است.سرجمع طلب كارگران بازنشسته چیزی حدود ٤-٣ میلیارد می شود.این كارخانه مدت دو سال و نیم است كه به دوعلت تعطیل شده ، علت اول این است كه شكرهای وارداتی به كشور سرازیر شد ، علت دوم واگذار كردن این كارخانه به بخش خصوصی بوده است.بعد از تعطیلی كارخانه كلیه كارگران كارخانه كه حدود ۵٠٠ نفر می شدند، بیكار شدند. با این حال سهامدار كارخانه نسبت به این موضوع بی تفاوت بود.

آژانس ایران خبر -۲۱/١/۱۳۸۹

--------------------

نگاهی به وضعیت کارگران

۱- کارگران باز نشسته کارخانه قند دزفول که از دو و نیم سال قبل تعطیل شده است، همچنان حقوق خودشان را دریافت نکرده اند. یکی کارگران بازنشسته در این زمینه می گوید: بعد از بازنشست شدن تا بحال به حق و حقوق مان نرسیده ایم. من حدود ۲۸-۲۷ میلیون طلب دارم ،که تا کنون پرداخت نشده است.سرجمع طلب کارگران بازنشسته چیزی حدود ۴-۳ میلیارد می شود.این کارخانه مدت دو سال و نیم است که به دوعلت تعطیل شده ، علت اول این است که شکرهای وارداتی به کشور سرازیر شد ، علت دوم واگذار کردن این کارخانه به بخش خصوصی بوده است.بعد از تعطیلی کارخانه کلیه کارگران کارخانه که حدود ۵۰۰ نفر می شدند، بیکار شدند. با این حال سهامدار کارخانه نسبت به این موضوع بی تفاوت بود.
۲- سوء تغذیه در کارگران ساختمانی که ناشی از در آمد پائین و بیکاری است، باعث لاغری مفرط، بیماریهای مزمن، فراموش کاری ، افسردگی و سکته های ناقص زود رس در کارگران می باشد .علی رغم این موضوع و پایین بودن درآمد کارگران ساختمانی ، طی هفته گذشته موارد مراجعه فارغ التحصیلان بیکار به دفترشرکت پیمانکاری برای در خواست کار گری به همراه کارگران افغا نی که در شرکت مشغول کار بوده اند چند مورد بوده است . فارغ التحصیلان دانشگاه به ناچار به این شرکت مراجعه میکنند و برای گذران زندگی خواهان کاردر بدترین شرایط میشوند.
۳- کارگران قراردادی که قرارداد۸۹ روزه با کارفرمایان خود در بهمن ماه سال ۸۸ بسته بودند بعد از تعطیلات عید به محل کارخودشان مراجعه کردند ، ولی کارفرمایان از ادامه کار این کارگران جلو گیری کردند و اعلام کردند که قرارداد شما به اتمام رسیده و هیچ حقوقی پیش ما ندارید و ضمنا اعلام کردند به دلیل نداشتن مواد اولیه و بودجه کارخانه و کارگاه تا اطلاع ثانویه تعطیل کردیم و شما کارگران برای گرفتن بیمه بیکاری به ادارات کار مراجعه کنید، به همین دلیل ادارات کار از اول سال با مراجعه خیل عظیم کارگران مواجه شدند، طوری که کارگران برای تنظیم دادخواست ساعتها در صف می ایستند، همین امر باعث سردرگمی و گلافگی کارکنان ادارات کار شده است.

سایت اشتراک