افق روشن
www.ofros.com

تجمع مهندسین و کارگران ساختمانی، درگیری کارگران مرودشت و تجمع کارگران کرپ ناز


ایران خبر - موکریان                                                                                      یکشنبه ٢١ شهریور ١٣٨٩

تجمع مهندسین وکارگران فنی شرکت های ساختمانی

مهندسین وکارگران فنی چندشرکت ساختمانی دست به تجمع زدند.مهندسین وکارگران فنی چند شرکت فعال ساختمانی مقارن ظهر روز پنج شنبه هجدهم شهریور ماه دست به تجمع اعتراضی زدند.کارگران فنی شاغل در بخش ساختمان به دلیل آنچه تاخیر در پرداخت حقوق وهزینه های کار در پروژه های دولتی در حال ساخت در خیابان توحید است دست به تجمع اعتراضی زدند.این افراد که حدود سی نفر از مهندسین ومتخصصین وکارشناسان ساخت وساز شهری بودند به دلیل عدم انجام تعهدات موسسات دولتی در زمینه ی پروژه های ساختمانی خیابان توحید، اقدام به تجمع کردند.کارگران وسرمایه گذران در بخش ساخت وسازهای دولتی عنوان داشتند که با وجود گذشت چندین سال از آغاز پروژه های دولتی ساخت وساز خیابان توحید نهادهای دولتی هیچ گونه هزینه ای برای بودجه های صرف شده توسط بخش خصوصی در این پروژه ها پرداخت نکرده است.
به گونه ای که درحال حاضر ساختمان چند طبقه بازار بزرگ توحید در قسمت جنوبی میدان توحید نیمه کاره رها شده است. پروژه های مرتبط با تونل توحید نیز در حاشیه خیابان توحید وضع نامناسبی دارند.براساس گزارش های بدست آمده چند مرکز مهم دولتی در حال ساخت در ابتدای خیابان توحید به دلیل سوء مدیریت مالی وعدم پرداخت به موقع هزینه ها ی بخش خصوصی در آستانه ی تعطیلی قرار دارند.گفتنی است که این پروژه ها به دلیل تاخیردر پرداخت ها از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردارنیستند وساختمان ها در مرحله ی اسکلت سازی متوقف مانده اند.تجمع اعتراضی مهندسین مشاور،ناظر وکارگران فنی شرکت های خصوصی فعال در پروژه های خیابان توحید از ساعت ١١صبح روز پنج شنبه آغازوتا ساعت ١ ادامه داشت.
به نظر می رسدباافزایش فشار تحریم های جهانی علیه ایران،دولت کودتایی از نظر مالی به بن بست رسیده است وتوان سرمایه گذاری در بخش های عمرانی را ندارد.اگر شرایط به همین صورت پیش برود در آینده شاهد توقف پروژه های عمرانی شهری وزیرساختی بیشتر خواهیم بود وبه تبع آن تجمع افرادی که نیرو وسرمایه خودرا در این گونه پروژه ها گذاشته وسودی کسب نکرده اند بیشتر خواهد شد

-------------

كارگران كارخانه مرودشت بامدیران كارخانه درگیر شدند

آژانس ایران خبر- روز چهارشنبه هفدهم شهریور ١۵٠ نفر از كارگران خشمگین كارخانه آزمایش مرودشت درمقابل دفتر مدیریت این كارخانه تجمع كرده و با آنها درگیر شدند . كارگران از وضعیت ظالمانه وعدم دریافت حقوقشان واینكه مشكلاتشان حل نمیشود بسیار خشمگین بودند ومدیران خود را مقصر میدانستند

-------------

تجمع کارگران شرکت کرپ ناز کرمانشاه

آژانس خبری موکریان تعدادی از کارگران شرکت کرپ ناز کرمانشاه روز گذشته در مقابل مدیریت بانک ملت این شهر حاضر شدند.
به گزارش منابع آگاه، خواسته کارگران حاضر در محل از مدیریت بانک ، پرداخت حقوق به تعویق افتاده چهارماه و واریز کردن حق بیمه چند ماهه اخیر بوده است.
یادآور می گردد کارگران شرکت کرپ ناز کرمانشاه پیشتر نیز در مقابل استانداری این شهر تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان بوده اند