افق روشن
www.ofros.com

،اخباری از رنگین طب، کیان تایر

پارس متال، ریسندگی دلیجان، ایزوگام صبا و سازمایه


آژانس ایران خبر                                                                                             سه شنبه ٢١ دیماه ١٣٨٩


زنان كارگر در شركت رنگین طب سه ماه بدون حقوق

در استان مركزی بیش از سه ماه است كه كارگران شركت رنگین طب، حقوق خود را دریافت نكرده اند. به همین دلیل كارگران این شركت كه تماماً از زنان می باشند، برای تامین مایحتاج زندگی خود در فشار و مضیقه فراوانی قرار گرفته اند.

--------------------

كارگران كیان تایر با ۵ ماه حقوق معوقه!

كارگران كیان تایر در حال حاضر ۵ ماه حقوق معوقه دارند و علیرغم پیگیری هایشان هیچ پاسخی دریافت نكرده اند. آنها با توجه به گرانی اجناس در بازار برای گذران زندگی خود زیر فشار زیادی قرار دارند.

--------------------

تجمع اعتراضی كارگران پارس متال

از ساعت ٨ صبح روز دوشنبه، كارگران كارخانه پارس متال دست به تجمع زدند و خواستار رساندن صدای خود و پیگیری مطالباتشان از مقامات ذیربط گردیدند. این كارگران كه شمارشان به ٧٠ نفر می رسید منتظر خبرنگار، عكاس و یا هر امكان دیگری بودند كه بتواند تجمع شان را بازتاب دهد.
شایان ذكر است كه برق كارخانه پارس متال یك ماه است كه به دلیل عدم پرداخت بدهی هایش قطع شده است. به دنبال آن تولید شركت نیز بعد ازطرح یارانه ها متوقف گردید و كلیه كارگران قراردادی آن كه به ١۴٠ نفر می رسیدند، اخراج شدند.

--------------------

اخراج ١٢٠ كارگر ریسندگی و بافندگی در دلیجان

كارگران شركت ریسندگی و بافندگی، تولیدكننده فرش ماشینی در شهرستان دلیجان استان مركزی، ٦ ماه است كه حقوق دریافت نكرده اند. كارخانه نیز اكنون ١٠ روز است كه تعطیل شده و بیش از ١٢٠ كارگر این كارخانه اخراج گردیده اند.
شایان ذكر است كه كارگران محروم میهن مان، تنها راه امرار معاش شان از طریق همین كار در واحدهای تولیدی است كه با اخراج آنها از این مراكز، آنها تنها منبع درآمد خانواده شان را از دست می دهند.

--------------------

سرگردانی كارگران شركت ایزوگام صبا

كارگران شركت ایزوگام صبا در سردرگمی به سر می برند. گزارش دریافتی از استان مركزی حاكی است، شركت ایزوگام صبا كه در شهرستان دلیجان می باشد و دارای بیش از ۵٠ كارگر بوده است، اكنون ٦ ماه است كه حقوق آنها را پرداخت نكرده و در نهایت هم طی دو هفته اخیر به تعطیلی كشانده شده است. یكی از كارگران این كارخانه در این باره گفت: به هرجا كه مراجعه می كنیم، پاسخ نمی گیریم.

--------------------

كارگران شركت سازمایه، ٢٧ ماه حقوق معوقه دارند!

از ابتدای دیماه تا كنون یعنی طی ٢٠ روز گذشته، ٣٧٠ كارگر شركت سازمایه كه ٢٨٠ نفرشان از كارگران با سابقه و كاركرده ١٨ تا ٢٢ ساله بوده اند، از كار اخراج گردیده اند. ٩٠ نفر از این كارگران هم از كارگران قراردادی بودند.
قابل توجه این كه تمامی این كارگران، ٢٧ ماه است كه حقوق معوقه داشته و شكایت ها و اعتراضاتی را هم برای مطالبات خود برگزار نموده اند.