افق روشن
www.ofros.com

کارگران نساجی اطلس پوت سه ماه بدون

دستمزد، افزایش هزینه برق و آب واحدها و فشار به کارگران


آژانس ایران خبر                                                                                                    شنبه ٢٣ مرداد ١٣٨٩


کارگران شرکت نساجی اطلس پوت تبریز ٣ ماه است که حقوقی دریافت نكرده اند

یکی از فعالین کارگری تبریز به خبرنگارآژانس ایران خبــر گفت:”کارگران شرکت نساجی اطلس پوت تبریز حدود ٣ ماه است که حقوقی دریافت نكرده اند. درمجموع کارخانه های تبریز در وضعیت نابسامان هستند، كارگران اغلب بین ٢ تا ۵ ماه بطور متوسط حقوق معوقه خود را طلب دارند”. لازم به توضیح است كه کارخانه اطلس پوت قبلا ٧٠٠ کارگر داشت ولی اکنون با ٣٠٠ کارگر پارچه های توری می بافد.

------------

افزایش هزینه آب و برق در واحد های

تولیدی مترادف با افزایش فشار بر كارگران این واحد هاست

یکی از مشکلاتی که اخیرا کارخانجات تولیدی و صنعتی تهران - جاده قدیم کرج با آن مواجه هستند افزایش هزینه های آب وبرق است . تنها در کارخانجات آلومینیوم سازی افزایش هزینه برق حدود ٣ میلیون تومان در ماه بوده است. این افزایش قیمت با شیوه هایی نظیر نپرداختن مزایای كارگران جبران می شود و بدین ترتیب عملا بالابردن قیمت آب و برق از طرف دولت شرایط معیشتی كارگران را به وضعیت بدتری می كشاند .

آژانس ایران خبر - ۲۳/۵/۱۳۸۹