افق روشن
www.ofros.com

شكایت بازنشستگان تامین اجتماعی از وزارت رفاه به سازمان بازرسی رسید


خبرگزاری کار ایران                                                                                             پنجشنبه ١٣ آبان ١٣٨٩

كانون كارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران در نامه‌ای به حجت الاسلام پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی كل كشورخواستار ورود این سازمان به بخشنامه غیر قانونی افزایش ٦ درصدی مستمری‌ها در سازمان تامین اجتماعی شد.
به‌گزارش خبرنگار ایلنا، در این نامه خطاب به رییس سازمان بازرسی كل كشور آمده است: صندوق تامین اجتماعی با صدور بخشنامه شماره ۵٩ مستمری‌ها حقوق كلیه بازنشستگان و مستمری بگیران مشمول قانون تامین اجتماعی را به استناد ماده ٩٦ قانون تامین اجتماعی به میزان ٦ درصد افزایش و نسبت به پرداخت آن عمل نموده است.
در ادامه این نامه تصریح شده است: اقدام صندوق تامین اجتماعی به صراحت ماده قانونی مذكور (ماده ٩٦ قانون تامین اجتماعی) را زیر سوال می‌برد و با توجه به مراجعات و مكاتبات مكرر ذی نفعان خواهشمند است دستور بررسی واحقاق حق فرمایند.
در پایان این نامه خاطرنشان شده است كه در صورت صلاحدید رییس سازمان بازرسی كل كشور،كانون كارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران آمادگی برگزاری جلسات مشترك را دارد.
تامین اجتماعی حدود یك میلیون و سیصد هزار بازنشسته دارد.