افق روشن
www.ofros.com

دستگیری رضا خندان و ضرب وشتم ثقفی و اخراج کارگران در گل پلاست و راهور زمین

ایران خبر                                                                                                     چهارشنبه ١۴ بهمن ۱٣٨٨


دستگیری رضا خندان و ضرب وشتم ثقفی در هنگام دستگیری

خبرنگار آژانس ایران خبر:اوایل شب گذشته(١٣بهمن) رضا خندان فعال ( (NGO توسط اطلاعات رژیم دستگیر شد و هنوز هیچ اطلاعی از اینکه وی را به چه جرمی و به کجا منتقل نموده اند نیست.
طبق اخبار رسیده، ثقفی هنگام بازداشت از طرف اطلاعات با ضرب و شتم مواجه شده و کتفش شکسته است و همچنین اطلاعات به منزل اقای ثقفی و رضا خندان حمله ور شده و کامپیوترهای انان را با خود برده اند.

شركت گل پلاست ٣٠ نفر كارگر را اخراج كرد

خبرنگار آژانس ایران خبر: شرگت گل پلاست واقع در جاده مخصوص كرج ٣٠, نفر از كارگران خود را اخراج كرد این كارگران بیش از ده سال سابقه كار دارند و به صورت رسمی مشغول بكار بودند بنا به گفته كارگران,علت اخراج نبود نقدینگی و مواد اولیه و پایین بودن فروش از طرف كارفرما اعلام شده است. این كارگران برای اقامه دعوا به اداره كارمراجعه كرده و شكایت خودشان را تسلیم كردند.

شركت راهور زمین ١۵ نفر كارگر را اخراج كرد

خبرنگار آژانس ایران خبر: شركت راهور زمین واقع در جاده مخصوص كرج به دلیل عدم توانایی در پرداخت حقوق كارگران خود ,١۵ نفر از آنها را از كار بیكار كرد, لازم به ذكر است كه این كارگران هر كدام بالای ده و پانزده سال سابقه كار دارند وبصورت قرارداد رسمی مشغول بكار بودند.

آژانس ایران خبر - ١۴/١١/١٣٨٨