افق روشن
www.ofros.com

پیروزی کارگران شرکت احیاگستران اسپادان بر کارفرما


آژانس ايران خبر                                                                                            یکشنبه ۱ فروردین ۱٣٨٩

خبرنگار آژانس ايرن خبر: بنا به گزارشات دريافتي، در پی شکایت کارگران سابق شرکت احیاگستران اسپادان در بخش راه آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان لنجان رای به محکومیت این شرکت داد. شرکت یاد شده به مدت ۴ سال حقوقی پایین تر از طرح طبقه بندی مشاغل به این کارگران پرداخت کرده بود. بیش از ٢٠ تن از کارگران این شرکت پس از اطلاع از این موضوع به اداره کار شکایت کرد و در نهایت این اداره به تناسب شغل و سمت کارگران کارفرما را به پرداخت مبالغی بین ٩٠٠ هزار تا ١.۵ میلیون تومان به کارگران شاکی محکوم کرد. با به نتیجه رسیدن این شکایت دیگر کارگران نیز اعلام کرده اند که از این شرکت شکایت خواهند کرد. کارگران بخش راه آهن تا آذرماه امسال با شرکت احیاگستران اسپادان قرارداد داشتند و از این تاریخ به بعد جزء کارگران قرارداد مستقیم ذوب آهن شدند. ۲۹/۱۲/۱۳۸۸