افق روشن
www.ofros.com

...اخراج كارگران همچنان ادامه دارد


آژانس ایران خبر                                                                                                یکشنبه ٢٣ آبان ١٣٨٩

قرارداد های موقت كار همچنان قربانی می گیرد. بنا به گزارش های دریافتی از كارگران شركت رهاسازان كرمانشاه ، این شركت طی چند روز گذشته ٣٠ نفر از كارگران خود را به بهانه اتمام قرارداد كار اخراج كرده است.
این شركت كه در زمینه تولید قطعات فعالیت می‌كند تا پیش از این ٩٠ نفر كارگر داشته كه طی چند ماه گذشته دست به تعدیل نیرو به بهانه اتمام مدت قرارداد كارگران زده و تاكنون حدود ٦٠ نفر از آنان را بیكار ساخته است. در آخرین اقدام نیز ٣٠ نفر از جمله مدیران بخش تولید، فنی، و كارگران بخش های مختلف دیگر با عدم تمدید قرارداد خود مواجه شدند.
یكی از كارگران این كارخانه میگوید :" اغلب كارگران دارای تحصیلات دانشگاهی هستند كه به علت وجود مشكلات مالی و نبود كار در استان كرمانشاه مجبور شده ا ند در این شركت با عناوین اپراتور فنی یا تكنسین مشغول به كار شوند . در حالی كه كارفرما از آنان در بخش خدمات و نظافت كارخانه نیز استفاده كرده و در صورت امتناع كارگران از این كار، آنان را تهدید به عدم تمدید قرارداد می‌كند.
این كارگر با بیان اینكه طبق قانون كار هركارگر ماهانه ٢ روز و نیم مرخصی دارد، افزود: "در عمل كارگران شركت یك روز مرخصی دارند". در میان كارگران اخراجی چندین زن نیز وجود دارد كه با آنها حتی قرارداد موقت كار نیز امضا نشده و در واقع هیچ مدركی برای پیگیری وضعیت خود ندارند.
در میان این كارگران اخراجی حتی افرادی با مدارك بالای دانشگاهی از جمله كارشناسی ارشد وجود دارد كه با حداقل حقوق استخدام شده اند و حال نیز بیكار گشته اند. این كارگر درانتها افزود: " شكایت ما در اداره روابط كار در جریان است ولی از شش ماه گذشته تاكنون مدیرعامل كارخانه حتی یكبار هم در چنین مراجعی حاضر نشده تا درخصوص شكایتها جوابگو باشد و فقط گاهی اوقات نماینده خود را می‌فرستد. " بیكاری هایی كه به علت قراردادهای موقت كار می باشد یكی از ظلم های بیشماری است كه به كارگران در ایران روا می شود.