افق روشن
www.ofros.com

،كارگران پالایشگاه نفت آبادان در اعتراض

پارس متال، در خدمت سپاه پاسداران و حقوق های معوقه


آژانس ایران خبـر                                                                                                جمعه ٢٩ بهمن ١٣٨٩

كارگران پالایشگاه نفت آبادان در اعتراض

كارگران پالایشگاه نفت آبادان به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مزایایشان در اعتراض به سر می برند. مسئول پالایشگاه آبادان در مقابل اعتراض كارگران از پاسخ دادن طفره رفته و خطاب به كارگرانی كه در فاز سوم این پالایشگاه مشغول به كار هستند گفته است كه آنها زیرنظر پیمانكار بخش خصوصی فعالیت می كنند و حقوق آنها ربطی به پالایشگاه ندارد!
در این باره یكی از كارگران شاغل در این پالایشگاه گفت، معلوم نیست كه ما باید كجا شكایت كنیم و اعتراض مان را بیان كنیم كه گوش شنوایی وجود داشته باشد!

----------------

۵٠٠ كارگر پالایشگاه آبادان، ٦ ماه بدون حقوق

بیش از ۵٠٠ كارگر شركت ساختمانی نصب پالایشگاه آبادان، اكنون ٦ ماه است كه حقوقی دریافت نكرده اند. این كارگران بلحاظ دستمزد نیز یك سوم و حتی یك ششم كارگران قدیمی تر پول دریافت می كنند.

----------------

پارس متال، رسما در خدمت سپاه پاسداران

روز سه شنبه ٢٧ بهمن ماه طی جلسه ای رسماً شركت پارس متال، تحویل نیروی هوایی سپاه پاسداران گردید. به دنبال این تغییر عمده، خط تولید این كارخانه هم تغییر خواهد كرد و برای سپاه قطعات سیستم هوایی را تولید خواهد كرد.

----------------

كارگران شركت مخابرات راه دور، ٢٠ ماه بدون حقوق

كارگران شركت مخابرات راه دور، ٢٠ ماه است كه حقوق خود را دریافت نكرده اند. آنها در ساده ترین امور زندگی شان در مضیقه قرار دارند و برای رساندن صدای خود، بارها دست به اعتراض زده اند. یكی از كارگران در این باره گفته است، برای اینكه شعله اعتراضات خاموش شود، كاركنانی كه در اعتراض ها فعال تر هستند و بیشتر از سایرین پیگیر حقوق خود میباشند مرخصی های تشویقی طولانی دریافت می كنند تا از جمع كاركنان دور شوند و به این وسیله اوضاع آرام تر شود. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از کارگران را به مرخصی تشویقی فرستاده اند و اگرچه ٢٠ ماه حقوق به هر کارگر بدهی دارند اما به کارگران هر۵٠ روز ٣٠٠ هزار تومان میدهند که حدودا معادل یک سوم حقوق دوماهه آنها میباشد.

----------------

كارگران محروم شهرداری آبادان تا ۵ ماه حقوق معوقه دارند!

كارگران شهرداری آبادان كه با شركت های پیمانی كار می كنند، از یك تا پنج ماه حقوق معوقه دارند. این كارگران در گذشته در اعتراض به این وضعیت، در مقابل شهرداری آبادان تجمع كرده بودند اما تاكنون مشكلی از آنان حل نشده است. یكی از كارگران شهرداری می گوید، چهارماه است كه حق بیمه اش پرداخت نشده است.