افق روشن
www.ofros.com

، اخراج ٧۵ نفر كارگر هواپیمایی ارم

۴٠ نفر در آتی ساز، ٢۵ نفر كروز و ١۵٠ نفر در فنر تهران

آژانس ایران خبر                                                                                  چهارشنبه ۲۲مهر ۱٣٨٨


اخراج ٧۵ نفر از كارگران رسمی و قراردادی شركت هواپیمایی ارم

شركت هواپیمایی ارم به دلیل عدم توانایی در پرداخت حقوق, ٧۵ نفر از كارگران رسمی و قراردادی اعم از كارگر و كارمند, را از كار اخراج كرد، این كارگران شكایت خودشان را تسلیم اداره كار غرب تهران كردند و خواستار بازگشت بكار شدند.

شركت آتی ساز۴٠ نفر از كارگران رسمی خود را اخراج كرد

شركت آتی ساز كه یكی از بزرگترین انبوه سازان مسكن است ۴٠ نفر از كارگران رسمی خود را اخراج كرد, این شركت پروژه های ساختمانی خود را به پیمانكاران واگذار كرده و از كارگران رسمی خود خواسته با عقد قرارداد جدید به صورت قراردادی به استخدام شركت های پیمانكار در بیایند، همین امر باعث اعتراضات كارگران شده و اعلام كردند كه ما كارگران رسمی این شركت هستیم و بیش از ده سال سابقه كار داریم و به هیچ عنوان قبول نمی كنیم كه بعد از ده سال به صورت قراردادی با یك شركت پیمانكار كاركنیم كارفرما هم به دلیل اعتراض كارگران اعلام كرده در صورت عدم عقد قرارداد با شركت های پیمانكاری از كار اخراج هستید، این كارگران به همین دلیل شكایت خود را به اداره كار شمال غرب تهران تسلیم كردند.

شركت كروز ٢۵ نفر از كارگران خود را از كار اخراج كرد

شركت كروز سازنده قطعات یدكی ماشین های سواری هیوندا و مینی بوس ٢۵ نفر از كارگران خود را به دلیل پایین آمدن فروش از كار اخراج كرد و این كارگران به دلیل اخراج غیر قانونی شكایت خودشان را به اداره كار شمال غرب تسلیم كرده و خواستار رسیدگی شدند .

كارخانه فنر تهران ١۵٠ نفر از كارگران قراردادی خود را از كارخانه بیرون كرد

كارخانه فنر تهران به دلیل ناتوان بودن در پرداخت حقوق كارگران خود ١۵٠ نفر از كارگران قراردادی خود را از كارخانه بیرون كرد .این كارگران بیش از۵ سال سابقه داشتند، به همین دلیل این كارگران به صورت گروهی به اداره كار شمال غرب مراجعه كرده و شكایت خودشان را تسلیم كردند.

آژانس ایران خبر - ۲۲/۷/۱۳۸۸