افق روشن
www.ofros.com

اخراج كارگران پیمانی سیلوی اردبیل و کارگران برقاب در آستانه بیکاری


آژانس ایران خبر                                                                                             پنجشنبه ٢٣ تیرماه ١٣٩٠

اخراج كارگران پیمانكار شركت ”سیلوی ۵٠ هزارتنی روكندی” اردبیل

همه كارگران پیمانكار شركت ”سیلوی ۵٠ هزارتنی روكندی” اردبیل اخراج شدند. شركت ”سیلوی ۵٠ هزار تنی روكندی ” كه در سال ١٣٨٣ تاسیس شده و٦٠٠ كارگر در آن كار میكردند ، در اثر سیاستهای اقتصادی حاكم ، به مرور كارگران خود را اخراج و نهایتا در فروردین ماه ٩٠ بطور كامل تعطیل گردید . به گزارش ایران كارگر یكی ازفعالین كارگری روز سه شنیه ٢١/٠٤/٩٠ گفت: ”از ٦٠٠ نفركارگر، تعداد ١٠٠ نفرشاغل باقیمانده بودند و این ١٠٠ نفر كارگر باقیمانده نیز اخراج ، و به خیل بیكاران كشور پیوستند”.

---------------------

كارخانه برفاب شهركرد در آستانه ورشكستگی

به گفته یکی از مدیران کارخانه برفاب این واحد بزرگ صنعتی تولید کننده لوازم خانگی به دلیل اعمال سیاست های غلط اقتصادی دولت در آستانه ورشکستگی است و به زودی تعطیلی فاز های مختلف خود را اعلام میکند افزایش بی رویه بهای برق و گاز مصرفی، قطع شدن سیستم ارائه تسهیلات از طرف بانک های عامل به خصوص بانک صادرات، بی ثبات بودن بازار ارز به ویژه دلار و تحریم های اقتصادی از جمله علل ایجاد این وضعیت هستند.
کارخانه برفاب با داشتن ١۴٠٠ کارگر یکی از بزرگترین واحد های تولید لوازم خانگی در ایران است.
هیچ یک از سازمانها و ادارات دولتی به این موضوع که تعداد زیادی نیروی شاغل در حال بیکار شدن هستند اهمیت نمیدهند.