افق روشن
www.ofros.com

اخراج کارگران پالایشگاه نفت و شهرداری آبادان


آژانس ايران خبـر                                                                                           چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٨٩

نزدیک به ۳۰۰ نفر از کارگران پالایشگاه آبادان و ۶۰ نفر از پرسنل شهرداری آبادان در آستانه ی عید و شروع سال جدید، توسط شرکت های پیمانکاری در آستانه ی اخراج قرار دارند.
به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی یکی از فعالین کارگری در آبادان در این رابطه می گوید: « این اقدامی ضد کارگری وچپاولگرانه است که به خاطر اینکه شرکت های پیمانکاری نمی خواهند زیر بار پرداخت مزایای مختلف به کارگران خود بروند، در آستانه عید کارگران خود را اخراج می کنند و سپس در شروع سال جدید نفرات جدیدی را به کار می گیرند و از آنجا که به خاطر بحران بیکاری حتی متخصصین را به عنوان کارگر ساده می توانند بکار گیرند و این اقدام آنها با قانون هم مغایرتی ندارد لذا این ظلم آشکار، عملا به صورت یک سنت هر ساله در آمده و در آستانه عید انبوهی از خانواده های کارگری دچار مشکلات اقتصادی و خانوادگی می شوند.»
بر اساس همین گزارش به نقل از ایران کارگر، یکی ازکارگران شهرداری روز یکشنبه هشتم اسفندماه در این رابطه با نگرانی زیاد گفت : «ما حدود ۶۰ نفر هستیم که به ما گفته اند دیگر نیاز به کار شما نداریم، یعنی می خواهند اخراجمان کنند. در حالیکه نداشتن کار و منبع درآمد، برای یک کارگر که هیچ شغل و کار دیگری نداشته باشد، جز نابودی تدریجی خود و خانواده اش پیامد دیگری نخواهد داشت.
وی در ادامه افزود: «این درحالی است، که سال های زیادی در این شهرداری خدمت کرده ایم اما از حداقل های حقوق کارگری محروم بوده ایم.»