افق روشن
www.ofros.com

شرایط كارگران نساجی نقش ایران موج

جدید اخراجها در سایپا و تعویق دستمزد كارگران گلریس


آژانس ایران خبر                                                                                              سه شنبه ٩ آذر ١٣٨٩


كارگران كارخانه نساجی نقش ایران درشرایط سخت واسفبار معیشتی

۴٨ نفر از كارگران كارخانه نساجی نقش ایران ( مولن روژ) ١٦ ماه حقوق و دوماه عیدی ، خود را طلب دارند، این كارگران بارها برای گرفتن حق وحقوق خود تجمع و اعتراض كرده ولی تاكنون هیچ جوابی نگرفته اند. این كارگران هم اكنون در شرایط بسیار سخت معیشتی به سر میبرند.
این كارخانه قبلا ١٢٠٠ كارگر داشته است اما هم اكنون تعداد كارگران آن به زیر ۵٠ نفر رسیده است. این كارخانه كه زمانی محصولاتی چون موکت، قالی و فرش ماشینی تولید میكرد، هم اكنون تبدیل به انبار دیوار پیش ساخته شده است.

-------------------------

موج جدید اخراجها در شركت خودروسازی سایپا

یكی از كارگران خودرو سازی سایپا گفت:” به دنبال تحریمهای اعمال شده و اینكه خط تولید خودروهای ال -٩٠ بطور كامل متوقف گردیده، شرکت خودرو سازی سایپا موج جدیدی از اخراج كارگران را شروع كرده است”.

-------------------------

كارگران كارخانه تولیدی وصنعتی گلریس دوماه است حقوق نگرفته اند

به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبــر، در زنجان كارگران كارخانه تولیدی وصنعتی گلریس حقوق دوماه گذشته وعیدی وپاداش خود در سال ٨٩ را نگرفته اند. علی رغم پیگیری های مستمری كه این كارگران سر گرفتن حق وحقوقشان میكنند، هیچ اقدامی برای آنها انجام نشده است.