افق روشن
www.ofros.com

كارگران لوله‌سازی خوزستان

١٨ماه بدون دستمزد و بیكاری کارگران ایران‌صوف


خبرگزاری کار ایران                                                                                             شنبه ١١ دیماه ١٣٨٩

دبیر اجرایی خانه كارگر آبادان می‌گوید: كارگران‌كارخانه لوله‌سازی خوزستان ١٨ ماه حقوق و مزایا طلبكار هستند.
آقایار حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: در كارخانه لوله‌سازی خوزستان نزدیك به ۵٠٠ تا ٦٠٠ كارگر مشغول كار هستند.
وی افزود: به دلیل مشكلات مدیریتی این كارگران علاوه بر حقوق معوقه با مشكل تاخیر در واریز حق بیمه‌های خود مواجه هستند.
دبیر اجرایی خانه كارگر آبادان تصریح كرد: كارفرما به دلیل آنچه كه كمبود نقدینگی نامیده می‌شود ۵ تا ٦ ماه حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی بدهكار است.
به گفته آقایار حسینی، كارخانه لوله‌سازی خوزستان دارای مشكل تولید و فروش نیست، اما به دلیل بازپرداخت تسهیلات اعتباری در پرداخت مطالبات كاركنان خود تاخیرهای طولانی دارد.

--------------------

كارخانه ایران‌صوف تعطیل شد

دبیر اجرایی خانه كارگر استان قم از تعطیلی كارخانه ایران صوف و بیكاری ٦٠ كارگر شاغل در این واحد تولیدی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی طالبی با اشاره به اینكه كارخانه ایران صوف در زمینه صنعت ریسندگی و بافندگی فعالیت می‌كرده است؛ افزود: این واحد تولیدی سابقه فعالیت زیادی داشت و شاید بتوان گفت كه ٣٠ سال در عرصه صنعت نساجی كشور فعال بوده است.
دبیر اجرایی خانه كارگر استان قم با بیان اینكه كارخانه صوف دارای حدود ٦٠ كارگر بوده است تصریح كرد: این واحد متعلق به به بخش خصوصی است.
این فعال كارگری استان قم نبود نقدینگی و واردات بی‌رویه محصولات چینی را از علل اصلی ورشكستگی كارخانه ایران صوف برشمرد.