افق روشن
www.ofros.com

عدم پرداخت حقوق ۴ ماهه کارگران جهاد نصر کردستان

آژانس ایران خبر                                                                                  دوشنبه ۱۱ آبان ۱٣٨٨

شرکت جهاد نصرکردستان یکی از شرکتهای راهسازی است که قبلا زیر مجموعه ای از جهاد کشاورزی بود. این شرکت از جمله شرکتهایی است که پروژه آماده سازی زمین مسکن مهر را با قیمت هنگفتی به عهده گرفته است . در این قسمت از شرکت ٢۵٠ راننده مشغول بکار میباشند ، این شرکت نیمه دولتی حدود چهار ماه است که حقوق این رانندگان را نپرداخته است ، واین درحالی است که این شرکت در حال خرید ماشین آلات از شرکت هیتاچی ژاپن میباشد . لازم به ذکر است جمع حقوق پرداختی کارگران این شرکت یک صدم ا ز مبلغی هم نمی باشد که جهت وارد کردن ماشین آلات از ژاپن هزینه میکنند . ۱۰/۸/۱۳۸۸