افق روشن
www.ofros.com

نگاهی اجمالی به اصلی ترین خبرهای كارگری روز


آژانس ایران خبر                                                                                          شنبه ٢٦ شهریورماه ١٣٩٠

كار و كارگر
مجموعه حاضر، شامل نگاهی اجمالی به اصلی ترین خبرهای كارگری روز است : كارگران شركت روكش لاستیك قزوین ٩ ماه حقوق نگرفته اند در قزوین كارگران شركت روكش لاستیك قزوین ٩ ماه است كه حقوق معوقه دارند و تا كنون هیچ حقوقی به آنها پرداخت نشده است.
كارگران این كارخانه می گویند: علیرغم این كه تولید در این كارخانه هست و الان لاستیك های فوق سنگین تولید می شود؛ كارفرما ٩ ماه است كه حقوق كارگران را پرداخت نكرده است. یكی از كارگران گفت كه حتی پاداش و عیدی هم نگرفتیم.

از ١٠٠٠ واحد صنعتی در شهرك صنعتی البرز قزوین اكنون فقط ٣٠٠ واحد صنعتی مشغول به كار است
به گزارش رسیده از شهرك صنعتی البرز بعلت بحران و ركود اقتصادی در حال حاضر از ١٢٠٠ واحد صنعتی در شهرك صنعتی البرز كه با عظمت ترین شهرك صنعتی به شمار می آمده؛ اكنون فقط ٣٠٠ واحد صنعتی مشغول به كار هستند. هزاران كارگر بیكارو دربه درشده اند.

كارخانه های تولید كاشی سرامیك و چینی در قزوین در شرایط بحرانی و تعطیلی قرار گرفتند
كارخانه های تولیدی كاشی سرامیك و چینی در قزوین بعلت واردات بی رویه از خارج و كمبود مواد اولیه در وضعیت بحرانی و احتضار قرار گرفته اند.كارخانه كاشی الوند ؛ كارخانه آپادانا سرام؛ كارخانه سرام آرا؛ كارخانه سرامیك البرز؛ چینی مرجان ؛چینی البرز و كارخانه كنتور سازی قزوین در حال حاضر یا بحال تعطیل درآمده و یا در احتضار قرار دارند. كلیه كارگران این كارخانه ها چند ماه حقوق معوقه دارند و در وضعیت بد معیشتی بسر می برند.

كارخانه های تولیدی لوازم خانگی درتهران در بحران تعطیلی و افت تولید
كارخانه تولید لوازم خانگی پارس الكتریك و آزمایش بعلت نداشتن مواد اولیه و قطعات و عدم وجود مصرف كننده داخلی تعطیل شدند.كارخانه الكتریك صنام نیز در تهران با تولید بسیار محدود درحال كار است و در حالت احتضار بسر می برد.
بنابر این گزارش؛ كارخانه تولید تلویزیون شهاب نیز با داشتن ۵٠٠ كارگر كه اكثر آن ها كارگر قراردادی هستند در حال حاضر بدلیل از بین رفتن بازار داخلی و مشكل در تامین قطعات و مواد اولیه بسختی توان پرداخت حقوق كارگران را دارد.

كارخانه فرآورده لبنی گل صبا آذربایجان در شرایط بحرانی
بحران در كارخانه های فرآورده لبنی بعلت حذف یارانه شیر و افزایش هزینه های كارخانه براثر حذف یارانه ها به اوج رسیده است.یكی از مسئولین كارخانه های فرآورده لبنی در این رابطه گفت: قیمت هر كیلو شیر به ٦٠٠ تومان رسیده و با اعلام قیمت شیر توسط دولت گران شده است. افزایش بهای گاز و برق و آب و سوخت باعث شده درحال حاضر هزینه كارخانه از یك میلیون به ١۵ میلیون تومان در ماه رسیده است. نقدینگی دربازار نیست و تمام معاملات با چك انجام می شود. جك های برگشتی زیاد شده برای مثال دریك روز كارخانه ما ٨٠ میلیون تومان چك برگشتی داشته است.
این مسئول در كارخانه فرآورده لبنی افزود: بااین سیاست دولت اكنون هم تولید كنندگان و دام داران و هم كارخانه های تولید لبنی زیر فشار شدیدی قرار دارند و اگروضع به همین منوال پیش برود . دامداران كار خود را رها می كنند و كارخانه ها نیز ازیكی پس از دیگری تعطیل خواهند شد.

از ١٠٠٠ واحد صنعتی درشهرك صنعتی شكوهیه قم ۵٠٠ واحد تعطیل هستند
به گزارش رسیده از شهرك صنعتی قم، این شهرك كه تا سال گذشته بیش از١٠٠٠ واحد صنعتی در آن مشغول به كار بوده اند، درحال حاضر ۵٠٠ واحد مشغول به كار می باشند.
یكی از مسئولین از واحدهای صنعتی این شهرك می گوید: از١٠٠٠ واحد صنعتی الان اگر نگاه كنید فقط ۵٠٠ واحد آن هم نیم بند مشغول كار هستند. بقیه واحدهای صنعتی كه مانده اند الان دارند زیر ظرفیت شان كار می كنند.

بالارفتن تصاعدی قیمت مواد اولیه
واحدهای تولیدی لوازم خانگی بدلیل افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین هزینه های چند برابر حامل های انرژی اغلب با مشكل مواجه هستند و خیلی از آنها ناچاراً باظرفیت پایین كار می كنند و یا دچار مشكل درادامه كار تولید می باشند. یكی از صاحبان واحدهای تولیدی ضمن تاكید براین نكته گفت: یكی ازمشكلات اصلی ما تورم بیش ازحد و بالارفتن قیمت مواد اولیه است كه این موضوع نسبت به قبل خیلی افزایش داشته است واین عمده مشكل ما و همكارانمان است.
وی افزود: بدلیل اینكه بازار كشش ندارد عملاً ما امكان بالابردن قیمت جنس تولید شده را نداریم به همین دلیل ادامه كاربرای ما سخت شده و با مشكل مواجه هستیم بعنوان نمونه قیمت یك برگ استیل ۵٧٠٠٠ تومان بود درفاصله یك شب قیمت آن ۵٠٠٠ تومان افزایش پیدا كرد.

كارخانه ریخته گری فولادین گداز در قم ٢۵ كارگر را اخراج كرد
كارخانه ریخته گری فولادین گداز در قم بعد از حذف یارانه ها و چندین برابر شدن قیمت حامل های انرژی، مانند سایر كارخانه های ریخته گری بحرانی گردیده و در طی ماههای اخیر ٢۵ كارگر را اخراج كرده است. یكی از پرسنل این شركت گفت، چنانچه شرایط به همین صورت بخواهد ادامه پیدا كند چاره ای جز تعطیلی كامل این كارخانه و اخراج كلیه كارگرانش نیست.

هشتاد درصد از كارخانه های شهرك صنعتی سنندج به حالت تعطیل در آمده اند
به گفته یكی از فعالین كارگری در سنندج بیش از ٨٠ درصد از كارخانه های شهرك صنعتی ناحیه یك سنندج بصورت كامل تعطیل گردیدند. از این كارخانه ها میتوان كارخانه صنعت گستر سنندج، كارخانه تولیدی قطعات پلاستیكی و كارخانه درب و پنجره سازی آریا را نام برد.

نارضایتی كارگران كارخانه نساجی مازنداران
یكی ازكارگران كارخانه نساجی مازندران گفت دولت به ما قول داده بود كه ١۵ماه حقوق معوقه ما تا پایان شهریور پرداخت می شود ولی تا بحال فقط دوماه از ١۵ماه حقوق معوقه ما را پرداخت كرده است كه كارگران این كارخانه نسبت به این موضوع معترض هستند و گفتند ازدولت تا پایان شهریور به قول خود عمل نكند مجددا تجمعات اعتراضی خود را تا رسیدن به مطالباتشان شروع خواهند كرد.

آژانس ایران خبر

تاریخ انتشار چهارشنبه، ٢٣ شهریور ١٣٩٠