افق روشن
www.ofros.com

تجمع اعتراضی كارگران قراردادی اخراج شده لوله سازی اهواز


آژانس ایران خبر                                                                                               شنبه ١۴ فروردین ١٣٨٩

خبرنگار آژانس ایران خبر: چهارشنبه بعد از ظهر ٨٨.١.١١ كارگران قراردادی اخراج شده كارخانه لوله سازی اهواز در محل مسجد این كارخانه تجمع كردند. قرار بود كه مدیریت این كارخانه به این محل آمده و پاسخ كارگران را بدهد. اما مدیریت كارخانه در محل حاضر نمی شود. لذا كارگران برای شكایت جلوی استانداری رفته و تجمع می كنند. ابتدا با آنها برخوردهای اهانت آمیز می شود اما بعد در اثر مقاومت كارگران, قرار می شود كه ۴-٣ نفر از آنها وارد استانداری شوند. در استانداری معاون استاندار به آنها قول می دهد كه تا روز دوشنیه آینده جلسه ای با مدیریت كارخانه بگذارد تا به مسایل آنها رسیدگی كنند. و از جمله به آنها قول داده می شود كه این كارگران اخراجی را (كه تعداد آنها ٢٠٠ نفر است) بجای كارگرانی كه قرار است بازنشسته شوند مجددا در كارخانه بكار بگیرند.
كارگران مزبور قرار گذاشته اند تا دوشنبه آینده صبر كنند و نتیجه را ببینند و چنانچه به نتیجه نرسیدند, برنامه های بعدی شان را كه رادیكال و جدی است را انجام دهند. علاوه بر این كارگران اخراجی با نماینده مجلس نظام (به اسم سیدحسین شریفی) نیز دیدار می كنند. به او در مورد حقوق معوقه واینكه ١۴ ماه هم حقوق نگرفته اند و سایر مشكلات شان گفتگو می كنند. شریفی به كارگران قول می دهد كه دنبال كار آنها برود. او از كارگران می خواهد كه مسئله را بصورت آرام حل كنند و به كارگران می گوید كه تجمع نكنید كه سیاسی نشود و بروید از اداره كار شكایت كنید. این حرف نماینده مزدور نشان می دهد كه تا چه حد نظام استبدادی از كوچكترین تجمع كارگران وحشت دارد.
یكی از كارگران اخراجی میگفت این شركت ١۵ سال است كه در بحران است. سال گذشته هم در یكی از تجمعاتی كه داشتند (در ماه رمضان) تعدادی از كارگران مجبور شدند روزه شان را بخورند و خیلی از آنها از حال رفتند. وی ادامه داد كه ما تا دوشنبه ١٦ فروردین صبر می كنیم, اگر جواب مثبت بود كه هیچ ولی اگر نتیجه منفی بود یك فكرهایی داریم كه عملی می كنیم.