افق روشن
www.ofros.com

وضعیت كارگران بنادر و كشتیرانی و اعتصاب کارگری در یزد


آژانس ایران خبر                                                                                              چهارشنبه ٢۱ مهر ١٣٨٩


كارگران زحمتكش در سازمان بنادر و كشتیرانی زیر ظلم شركت های پیمانی

سازمان بنادر ودریانوردی دراجرای طرح خصوصی سازی وواگذاری بخش عملیاتی بنادربه پیمانکاران واجد شرایط ،طی مناقصه ای از سال ٨٢ ”ترمینال کانتینر ” را به شرکت ”تایدواتر خاورمیانه” و ”ترمینالهای کالای متفرقه” رادوباره به ”تاید واتر” و ”شرکت خلیج پژم” طی قرارداد ١٠ ساله واگذار نموده است .
به گزارش ایران كارگر، در این شركت ها و سایر شركتهای مشابه در بنادر بصورت پیمانی كارگران را بكار می گیرند در حالیكه ماه به ماه و حتی روز به روز نرخ تورم و قیمت جنسها تغییر میكند ، كارگران بدلیل قراداد ده ساله، از افزایش مزایا و حقوق متناسب با نرخ تورم محرومند .
در حال حاضر شركتهای پیمانی مد نظر ، تنها باپرداخت ۵٠٠ تا ٦٠٠ هزارتومان بعنوان حقوق ماهیانه ، كارگران و پرسنل خود را بكار میگیرند، طبعا كارگران ناچارند بیش از نصف حقوق ماهیانه خود را بابت هزینه اجاره منزل وبقیه را بابت آب- برق - تلفن - قسط بانکها وغیره... بپردازند.
در مورد همین موضوع یكی از پرسنل میگوید : واقعا خیلی ازكارگران بادریافت این حقوق برای زنده ماندن زن و فرزند و برای چرخاندن چرخ زندگی معجزه میکنند. چاره دیگری ندارند مجبورند و در این بحران وحشتناك بیكاری ، برای بیکار نماندن هر سختی را تحمل میکنند.
كارگران ناچارند درگرمای بالای ۵٠ درجه در محوطه ودر کشتیها بصورت نوبتی وشبانه روزی كارهای سخت و طاقت فرسارا انجام دهند.
لازم به یادآوری است که مجتمع بندری رجایی وباهنربصورت رسمی درطول سال فقط ٢ روز تعطیلی دارد، یکی روز عید (سال تحویل) ودیگری روز عاشورا ، اما علیرغم این مشكلات و فشار و سختی كار و پایین بودن حقوق ، همین میزان حقوق هم به موقع به كارگران پرداخت نمیشود به عنوان مثال علیرغم اینكه كارگران قبل از شروع مهر ماه برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس و یا دادن شهریه دانشگاه بچه های خود و یا برای خرید لباس و كفش و لوازم التحریر به پول و حقوق خود به موقع نیاز دارند، اما همیشه بعد ازگذشت ١۵ تا ٢٠ روز،با انبوهی کسورات جور واجوروبدون درنظرگرفتن مشکلات پرسنل این حقوق پرداخت می شود.
طبق قانون کار، هرکارگر درماه ٨ ساعت مرخصی ساعتی ، وسالانه در صورت بروز حادثه میتواند ازمرخصی استعلاجی استفاده بکند،اما به گفته كارگران ، دراین شرکت پرسنل نمی توانند از مواردفوق استفاده نمایند.
مثال دیگری كه بیانگر میزان ظلم و ستم به كارگران میباشد این است كه : به دلیل ١٢ ساعته بودن ساعت کاری پرسنل ، ساعت١٢ تا ١٣ ظهر هر روز برای نمازوصرف نهار كارگران ،درنظر گرفته شده است اما حضرات، این یک ساعت روزانه که درماه ٣٠ ساعت میشود را هنگام محاسبه مزد كارگر از حقوق كارگران کسرمیکنند.
به گفته یكی از كا رگران شاغل در بندر، این فقط نمونه و گوشه ای از مشكلات میباشد و واقعا شرکتهای خصوصی به اشكال و با توجیهات مختلف، در حق کارگران ظلم و ستم میکنند
كارگر دیگری در توضیح بی عدالتی و ستمی كه به كارگران میشود افزود : اینجا به بهانه نبودن شغل منا سب و متناسب با رشته تحصیلی ، بسیاری ازپرسنل بندر بامدرک تحصیلی لیسانس وفوق دیپلم ، درپستهای نگهبانی وخدماتی مشغول بکار هستند وجالبتر اینکه چون این محیط یک مجموعه مجتمع بندری است مدارک تحصیلی مانند گمرک یا خدمات امور بندری مرتبط با شغل لازم است درصورتیکه بسیاری از رشته ها مثل روانشناسی،دامپزشکی، علوم اجتماعی و... مشغول بکارند وبر حسب تجربه مواردی ازاین مجموعه یاد گرفته اند که متاسفانه این اشخاص براساس روابط ونه ضا بطه سرکارآمده اند.
لازم به ذکر است که درشرکت تاید واترخاور میانه حدود ٢ سال پیش بنا به استعلام سازمان بنادر حدود ٢٠٠ مدرک قلابی لیسانس وبالاتر رونمایی شد که این اشخاص همگی با پستهای بالا وحقوق كلان ، چند سالی مشغول کار بودند.

---------

اعتصاب کارگری در یزد

جمعی از کارگران پروژه ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی یزد از صبح یک شنبه ١٧ مهر در اعتراض به عدم پرداخت شش ماهه حقوقشان دست به اعتصاب زدند. این جمع حدوداٌ ۴٠ نفره و اکثر قریب به اتفاق جوان، برق قسمت ساخت بویلر را قطع کرده و اجازه حرکت جرثقیل را ندادند. آنها خواستار پرداخت دسترنجشان هستند تا بر سر کارهای خود برگردند و کارشان را ادامه دهند.
مامورین حراست نیروگاه که با اتهام شورش و با تهدید، قصد متفرق کردن کارگران را داشتند، با این پاسخ از سوی یکی از کارگران مواجه شدند: اینجا را ما با دستهای خود ساخته ایم و با پرداخت حقمان، کار را ادامه خواهیم داد، در غیر این صورت، ما همچنان به اعتصابمان ادامه خواهیم داد.