افق روشن
www.ofros.com

کارگران لاستیك البرز به دلیل عدم پرداخت حقوق معوقه خود دست به تجمع زدند

خبرنگار آژانس ایران خبر                                                                                   پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱٣٨٨


کارگران لاستیك البرز در آستانه عید به دلیل عدم پرداخت حقوق معوقه خود دست به تجمع زدند

به دنبال عدم پرداخت حقوق کارگران لاستیک البرز و اعتراضات به مدیریت به اصطلاح دولتی و به مدیریت هاشمی و بس زدن شرفی صاحب اصلی و قبلی این شرکت و ملغی شدن شورای کارگری که بی ثباتی و هرج و مرج بین کارگران را به دنبال داشته است، مجددا کارگران در استانه عید و با جیب خالی به دلیل عدم پرداخت حقوق معوقه خود دست به تجمع زدند.
روز گذشته چهارشنبه ٢٨ بهمن حدود ١٠٠ نفر از کارگران در پشت حصارهای سمت جاده ساوه تجمع اعتراضی برگزار كردند و نگران عدم پرداخت حقوقشان و عیدی و غیره بودند و با توجه به اینکه مدتی است از هاشمی مدیر عامل دولتی خبری نیست این مساله موجب نگرانی کارگران شده است.كارگران در نظر دارند كه همه با هم تنگاتنگ و متحد شده تا قبل از عید مزایایشان را بگیرند و كارگران تا ساعت ١٩,٠٠ در محل ماندند و بعد از ترك كلیه كاركنان و… محل را ترك كردند.