افق روشن
www.ofros.com

تجمع کارگران نفت آبادان و قند بردسیر، کارگران

کاشی تبریز و فولاد نطنزماهها بدون دستمزد و اخراج در صندوق نسوز


آژانس ایران خبر                                                                                                   پنجشنبه ١٠ تیر ١٣٨٩


گزارشی از تجمع اعتراضى کارگران پالایشگاه نفت آبادان

صبح دوشنبه هفتم تیرماه، حدود یکصد تن از کارگران واحد صنعت نفت مهم کشور، در اعتراض به بیکارى خود، در مقابل در اصلى پالایشگاه آبادان تجمع کردند که بعد از ساعتى نیروى انتظامى در محل تجمع حضور پیدا کرد وكارگران به ناچار صحنه راتر ك كردند.
به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبــــــــر کارگران معترض در اقدام دیگری با تجمع و با دراز کشیدن مقابل درب ورودى، کاملا مسیر رفت و آمد را مسدود کردند. در جریان این اقدام، دو نفر از کارگران که در حال فیلم گرفتن با موبایل خود از تجمع بودند، توسط چند لباس شخصى دستگیر شدند. مزدوران حكومتی این دونفر را با ضرب وشتم و حشیانه سوار بر یك خودرو كرده وبا خود به نقطه نامعلومی منتقل كردند.

------------------

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند بردسیر

جمعی ازکارگران کارخانه قند بردسیر کرمان دراعتراض به انحلال کارخانه و عدم پرداخت حقوقهای معوقه خود روز سه شنبه ۸۹٫۴٫۸جلو کارخانه تجمع کردند . این کارگران علاوه بر اینکه بیش از دوماه است که حقوق خودرادریافت نکرده اند ، چندین ماه است که حق بیمه آنها پرداخت نشده است.

------------------

کارگران زحمتکش” کارخانه کاشی تبریز کف ” ۴ ماه حقوق نگرفته اند

کارگران زحمتکش” کارخانه کاشی تبریز کف ” ۴ ماه حقوق نگرفته اند و در مشکلات دست و پا میزنند. به گزار ش دریافتی ایران کارگر از تبریز، بیش از ۳۰۰ کارگر کارخانه کاشی تبریز کف که در مرندواقع میباشد، ۴ ماه دستمزد کارشان را دریافت نکرده اند ، یکی از این کارگران روز چهارشنبه ۸۹٫۴٫۹ گفت . کارگران این کا رخانه همه از قشر ضعیف و کم در آمد و محروم هستیم ، همه هم عیالوار و با بچه های دانشجو و بعضا مستاجر میباشیم. اما حقوق و دستمزد کارمان که حق ما هست به ما داده نشده ، اگرچه نبی اکرم فرمود تا عرق کارگر خشک نشده باید حقوقش را به او داد و لی سیاست فعلی حاکم به صورتی است که فریاد و اعتراض کارگر به جایی نمیرسد.

------------------

اخراج كارگران كارخانه صندوق نسوز كاوه در یك ماه اخیر

طی یكماه اخیر تعداد زیادی ازكارگران كارخانه صندوق نسوزكاوه اخراج شده اند به گزارش ایران كارگر همچینین این كارخانه بدلیل مشكلات سوخت و مسئله تحریمها درحال ورشكستگی است و به حالت تعطیلی درآمده است.

------------------

كارگران كارخانه فولاد نطنز سه ما ه حقوق نگرفته اند

به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبــــــــر بیش از ٦۵٠ نفر از كارگران كارخانه فولاد نطنز سه ما ه حقو ق معوقه خود را دریافت نكرده ومعترض میباشند . این كارخانه تولید كننده میله گرد و كلاف مفتولی میباشد.

آژانس ایران خبر - ۱۰/۴/۱۳۸۹