افق روشن
www.ofros.com

کارگران نساجی ها و سنگ پاسارگاد دستمزدهاشان عقب افتاده


خبرگزاری کار ایران                                                                                          پنجشنبه ٣٠ دیماه ١٣٨٩


كارخانه‌های نساجی در پرداخت حقوق كارگران مشكل دارند

دبیر اجرایی خانه كارگر یزد گفت: مشكلات اقتصادی باعث تعطیلی یا كاهش تولید در واحدهای نساجی استان یزد شده است. علی دهقانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: بیشتر واحدهای تولیدی استان یزد را كارخانه‌های نساجی تشكیل می‌دهند كه بیشتر این واحدها نیز یا تعطیل شده و یا به دلیل كاهش تولید در پرداخت حقوق كارگران باقیمانده خود دچار مشكل هستند.
دهقانی گفت: بیشتر كارخانه‌های نساجی علاوه بر حقوق كاركنان خود بابت حق بیمه، آب، برق، سوخت و سایر امكانات و خدمات به ارگان‌های مختلف بدهكار هستند. وی افزود: به عنوان نمونه نساجی «آقا و ریس كار» پس از تعدیل‌های فراوان هم اكنون تعطیل شده و كارگران باقیمانده آن برای دریافت مطالبات خود و بازنشستگی در ادارات كار و تامین اجتماعی سرگردان هستند.
دبیر اجرایی خانه كارگر یزد یادآور شد: زمانی در این واحد تولیدی بیش از ٢٠٠ كارگر مشغول به كار بودند كه این تعداد در نهایت به ١۵ نفر كاهش یافته بود. وی همچنین از كارخانه نساجی درخشان به عنوان یكی دیگر از واحدهای نساجی بحران‌زده استان یزد یاد كرد وگفت: این كارخانه از چند سال پیش بابت مزد و سایر مطالبات خود به كارگرانش بدهكار است.
وی افزود: كارگران این واحدها در تمامی این سال‌ها با دریافت مبالغ جزیی، مطالبات خود را هر ماهه به‌صورت علی‌الحساب دریافت می‌كنند.

-------------------

كارگران سنگ پاسارگاد ٢ ماه حقوق معوقه دارند

ایلنا: دبیر اجرایی خانه كارگر تاكستان با بیان اینكه هدفمند كردن یارانه‌ها تاثیری بر واحدهای تولیدی این منطقه نداشته است، گفت: تنها واحد مشكل‌داراین منطقه سنگ پاسارگاد است كه آن هم ربطی به هدفمند كردن یارانه‌ها ندارد. علی‌اصغر طاهرخانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به خصوصی بودن سنگ پاسارگاد افزود: كارگران این واحد ٢ ماه حقوق معوقه از كارفرمایشان طلب دارند.
وی با اشاره به اشتغال حدود ٩٠ كارگر در سنگ پاسارگاد تصریح كرد: این واحد تولید‌كننده سنگ است كه تمام محصولاتش هم صادر می‌شود.
او با بیان اینكه كارفرما قصد عدم همكاری با كارگران را ندارد، گفت: به گفته كارفرما صادرات شركت به مشكلاتی برخورد كرده است و علت تعویق در حقوق كارگران سنگ پاسارگاد هم همین است.