افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از عسلویه و اخراج كارگران لوله سازی اهواز


آژانس ایران خبر                                                                                       سه شنبه ٢۴ فروردین ١٣٨٩


گزارشی از عسلویه

یكی از فعالین كارگری به خبرنگار آژانس ایران خبر گفت : در عسلویه بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد, دولت خیلی کم به شرکت های خارجی کار می داد و هر شرکتی که کارش به اتمام می رسید دیگر تمدید قرارداد صورت نمی گرفت. در دور دوم ریاست جمهوری این بار دیگر خود شرکت ها شروع به ترك كردن كشور نمودند.
برای مثال شرکت shell که از ۵ سال پیش از ایران خارج شد , هم اكنون نمایندگان خودش را از عسلویه و تهران به دبی برده است و هیچ دفتر رسمی در منطقه ویژه عسلویه ندارد. تنها شرکت های باقی مانده چند شركت بنجل و سطح پایین کره ای و چینی هستند كه هنوز کارگرانشان در عسلویه زیاد هستند , همه در كمپ مستقرند و کسی خارج از کمپ نمیتواند وارد انجا شود.
یك شركت نروژی از Statoil که مسئول راه اندازی فاز ٦ و ٧ و ٨ بودند , از پارسال قراردادشان تمام شده و دولت هنوز هیچ قرارداد جدیدی با این شركت نبسته است . در گذشته این شركت ها در میرداماد و بخارست برج داشتند , در حال حاضر بسیاری از كارمندان و مدیران شركت به كشورهای خود بازگشته اند و تنها یك دفتر در میدان آرژانتین باقی گذاشته اند. همین شركت قبلا در عسلویه دو دفتر داشت درصورتی كه هم اكنون تنها یك دفتر دركیش و یك دفتر دیگر در بوشهر دایر دارد و در شهرهای دیگر اساسا دفتری ندارد. لازم به ذكر است هم اكنون روی هم رفته این شركت در ایران بیش از ۵٠ نفر نیرو هم ندارد درصورتی كه شركت Statoil كارش را ۴٠ سال پیش در ایران شروع كرد و شعارش این بوده كه ما برای ملت ایران كار میكنیم.
كارگران اینجا بصورت ماموریتی رفت و آمد می كنند و به دلیل انبوه محضوریت های شغلی ناچارا حركت اعتراضی انجام نمی دهند. از طرفی این كارگران به محیط آشنا نیستند و اكثرا هم قراردادی یا پیمانی هستند و بصورت رسمی استخدام نشده اند و به همین دلیل هرلحظه از اخراج شدن واهمه دارند.
از زمانی كه شركت شل این محل را ترك نموده تعداد زیاد از كارگران پروژه بیكار شده اند. پروژه ای كه در دست انجام بود بیش از ١۵٠٠ كارگر در آن شاغل بودند و بصورت قراردادی كار می كردند و هم اكنون همه این افراد از كار بی كار شده اند.

-----------------

اخراج كارگران كارخانه لوله سازی اهواز

یكی از فعالان كارگری به خبرنگار آژانس ایران خبر گفت : نزدیك به ١۵٠ نفر از كارگران قراردادی كارخانه لوله سازی اهواز از شب عید بدون گرفتن حقوق و عیدی, اخراج شده اند. این كارگران حقوق ١۵ ماه خودشان را نیز نگرفته بودند.
از بعد از عید تا كنون این كارگران با تجمع های مختلف و مراجعات به استانداری و .... تلاش كرده اند تا شاید به حقوق خود برسند. اما تا كنون هیچگونه جوابی به آنها داده نشده است و فقط با وعده وعیدهای پوشالی آنها را سردوانده اند.
در حال حاضر به دلیل اخراج كارگران, این كارخانه تعطیل شده است.كل پرسنل این كارخانه ٦٠٠ نفر بوده كه ٢۵٠ تا ٣٠٠ آن كارگر قراردادی هستند.حدود ١۵٠ نفر را اخراج و تعداد كمی را كه جزو حراست هستند نگاه داشته اند.