افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از تجمع كارگران پارس متال، كارگران

نساجی قائمشهر و عدم پرداخت دستمزد كارگران شركت پارس


آژانس ایران خبـــر                                                                                         سه شنبه ١٢ بهمن ١٣٨٩

گزارشی ازتجمع كارگران پارس متال در مقابل مجلس

٣٠٠ تن از كارگران كارخانه پارس متال تهران روز شنبه از ساعت ٨ صبح در مقابل مجلس تجمع كردند تا پیگیر مشكلات شغلی و ١١ماه حقوق معوقه خود شوند. این كارگران ١٠نماینده نیز برای طرح مطالبات و خواسته های خود تعیین نمودند. در حال حاضر بیش از ٢ ماه است كه خط تولید شركت پارس متال بصورت كامل متوقف شده و برق این شركت نیز بدلیل بدهی های پرداخت نشده، از طرف شركت برق قطع گردیده است. در این فاصله تمامی ١۴٠ كارگر قراردادی این شركت، اخراج شده اند.

-----------------

گزارشی از تجمعات اعتراضی كارگران نساجی قائمشهر

كارگران نساجی قائمشهر دست به اعتراض زده اند، علت این اعتراض، عدم دریافت ٩ ماه حقوق كارگران می باشد. كارگران این كارخانه اكنون چند روز است كه با نصب پلاكاردهایی با این عناوین كه:
• ٩ماه است حقوق نگرفته ایم ،
• مسئولین كشور به داد ما برسید،
• این كارخانه وابسته به بانك ملی است،
• ما ۵٠٠ كارگر هستیم كه ٩ ماه است حقوق نگرفته ایم،
در مقابل كارخانه نساجی شماره ٢ تجمع كرده و گفته اند كه تصمیم دارند تا رسیدن به حقوق شان به تجمع خود ادامه دهند.
گزارش ها همچنین حاكی است، طی سه روز اخیر صاحبان كارخانه، تعدادی اجیر شده را به كارخانه آورده و با كارگران درگیر كردند كه منجر به زخمی شدن برخی از كارگران شده است.
كارگران میگویند، ما شیفتی در هر نوبت ١۵٠ نفر جلوی كارخانه هستیم، هر كارگری شیفت كاری اش تمام میشود، به تجمع میپیوندد.
همچنین در جریان تجمع كارگران، تعدادی خبرنگار برای تهیه گزارش و فیلم و عكس از این تجمع مراجعه كرده بودند ولی مسئولین كارخانه با گرفتن دوربین و موبایلهای خبرنگاران، اجازه انعكاس این تجمع را نداده بودند.

-----------------

عدم پرداخت حقوق ۴ ماهه كارگران شركت پارس ستاره كرمانشاه

شركت پارس ستاره كه یكی از شركت ها در زمینه ساخت پلاستیك و لوله می باشد در حال حاضر ۴ ماه است که حقوق پرسنل خود را پرداخت ننموده و در مقابل اعتراض کارگران آنان را تهدید به اخراج کرده است و چون كارگران می دانند در صورت اخراج شدن كار دیگری برای آنان وجود ندارد ، درهراس از بیكاری وضعیت فوق را تحمل میكنند.
این شركت قبل از طرح حذف یارانه ها ۴٠ كارگر داشت كه با افزایش هزینه ها مجبور به اخراج نیمی از آنان شده است.