افق روشن
www.ofros.com

تجمع كارگران پتروشیمی، گوشت فارس، تعطیلی

گسترده نساجی در تهران و وضعیت کارگران اجاق گاز کرج


آژانس ایران خبر                                                                                                  جمعه ١٠ دیماه ١٣٨٩


تجمع اعتراضی كارگران پتروشیمی

بنا به خبرهای دریافتی، روز دوشنبه ٦ دیماه، جمعی از كاركنان پتروشیمی تجمع اعتراضی برگزار كردند و در ضلع جنوبی میدان شیخ بهایی بین كوچه دانشور غربی تا كولیوند جمع شدند.
در وحشت از شكل گیری این تجمع، دولت كودتا نیروی انتظامی را با ٢٠ خودرو به محل اعزام كرد تا بلكه بتواند اوضاع را مهار كند.

-----------------

كارگران كارخانه مجتمع گوشت استان فارس، ٩ ماه در تجمع و تحصن

كارگران مجتمع گوشت استان فارس، اكنون بیش از ٩ ماه است كه برای پیگیری مطالبات و سنوات خود و نیز راه اندازی مجدد شركت، تجمع و تحصن كرده اند. شایان ذكر است كه شركت مجتمع گوشت استان فارس، از سال ۵۴ تاسیس شده و دارای ١۴٠٠ كارگر بوده است. اما كارگران آن به صورت دوره ای اخراج شده اند. قابل توجه این كه كارگران این شركت همه با سابقه ٢٠ تا ٢٦ ساله مشمول افراد بازنشسته یا در آستانه بازنشستگی می شدند اما هیچكدام از مزایای بازنشستگی برخوردار نشدند. اكنون این كارگران در وضعیت معیشتی نامناسبی قرار دارند.

-----------------

تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی نساجی در تهران

سیاست های مخرب اقتصادی دولت و نیز افزوده شدن طرح یارانه ها بر آن، هر روز كارخانه جات و واحدهای تولیدی بیشتری را در آستانه تعطیلی و ورشكستگی قرار می دهد. در تهران كارخانه ها و واحدهای تولید نساجی از جمله این موارد هستند. یكی از علل اصلی ورشكستگی این كارخانه ها، واردات بی رویه دولت از اجناس چینی است. پرشدن بازارها از جنس های چینی عملا باعث شده تا نزدیك به ٨٠ درصد این كارخانجات و واحدهای تولید در معرض تعطیلی كامل قرار گیرند. از جمله، واحد تولیدی نوچهره، واحد تولیدی گل چهره و واحدتولیدی وصلی. این واحدها طی سال جاری به تعطیلی كامل كشانده شده اند.

-----------------

كارگران كارخانه اجاق گاز كرج، ندارتر از گداهای گوشه خیابان!

اكنون بعد از طرح یارانه ها و تاثیر مستقیم آن در بالارفتن هزینه زندگی و اولیه ترین نیازهای مردم، یكی از آسیب پذیرترین اقشاری كه در زندگی روزمره شان با مشكلات بیش از پیش روبرو شده اند، كارگران زحمتكش میهن مان هستند. در كرج، كارگران كارخانه تولیدی اجاق گاز میگویند، وضع زندگی شان از گداهای گوشه خیابان هم بدتر است. این كارگران در ماه از حداقل حقوق برخوردار می شوند، اجازه اضافه كاری ندارند و مستمراً درهراس هستند كه كارخانه شان براثر مشكلات وارده به دنبال طرح یارانه ها به تعطیلی كشانده شود. این كارگران محروم اكنون چاره ای جز تحمل سخت ترین شرایط را ندارند؛ چون به گفته خودشان به محض ابراز كوچكترین اعتراضی، عذرشان خواسته می شود و همین حداقل را نیز از دست می دهند.
شایان ذكر است كه چندكارخانه تولیدی اجاق گاز در كرج مانند تولیدی اجاق گاز فردار و تولیدی كولر آبی سیمین دشت در آستانه تعطیلی قرار دارند.