افق روشن
www.ofros.com

عدم پرداخت سه ماه دستمزد كاركنان گاز كرمانشاه و تعطیلی کارخانه لبنیات شقایق


آژانس ايران خبـــر                                                                                              دوشنبه ١٠ آبان ١٣٨٩


عدم پرداخت سه ماه حقوق كاركنان شركت گاز كرمانشاه

کارکنان قرار دادی شرکت گاز استان كرمانشاه که حقوق ومزایای آنها توسط شرکت مشاور گاماسیاب پرداخت میشود اخیرا مدت ۳ ماه است که حقوق ومزایا وحتی بیمه تامین اجتماعی آنها پرداخت نشده است . چند نفر از مهندسین ناظر که حقوق خود را از شرکت مشاور گاماسیاب دریافت میکنند ، عنوان داشتند چندین ماه است که حقوق وبیمه خود را دریافت ننموده اند وتنها مبالغ ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان علی الحساب به آنها پرداخت شده است که کفاف هزینه ایاب وذهاب آنها را نمی دهد . یکی از مهندسان ناظر که نخواست نامش فاش شود از ”حسین تنها ”رییس اجرای طرح های شمال وشرق استان به عنوان یکی از دلالان شرکت گاماسیاب نام برد که یکی از شرکای اصلی ودرسایه این شرکت است .” حسین تنها ”لیسانس مدیریت دولتی دارد که اخیرا در سمت مهندس ورییس اجرای طرح های گاز شمال وشرق استان خدمت میکند.

---------------

کارخانه لبنیات شقایق هم به جمع تعطیل شدگان پیوست

به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبـــر صبح يك شنبه کارگران کارخانه لبنیات شقایق تولید کننده مواد لبنی در مقابل اداره کل صنایع تجمع کردند تا از این طریق شاید پنج ماه حقوق و مزایا معوق خود را دریافت نمایند.
از قرار معلوم این شرکت هم مانند سایر شرکت ها با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه است و بانک های عامل نیز از دادن وام خود داری میکنند، البته این بانکها همچنان وام هایی با ارقام نجومی پرداخت میکنند که فقط شامل شرکت هایی میشود که مورد لطف دولت باشند.
در نهایت نماینده این کارگران با مدیر کل دیدار کرد و مدیر کل هم کارگران را به صبر دعوت کرد!!!
معلوم نیست کارگران چگونه باید فرزندان گرسنه، صاحب خانه های عصبانی ، فیش های آب و برق و گاز و تلفن و ... را به صبر دعوت کنند!!!